Läs med Majk och Sam F-klass, Fluffarnas värld, arbetsbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för Förskoleklass och årskurs 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter. Innehållet är lekfullt och det är lätt för eleverna att känna igen sig. Böckerna följer en tydlig progression genom förskoleklassen och åk 1, men de fungerar också fristående. Materialet stämmer väl överens med Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket!” för förskoleklass, och med Skolverkets bedömningsstöd och de reviderade kursplanerna i svenska. 

Fluffarnas värld, arbetsbok F-klass är en kombinerad läs- och övningsbok kopplad till högläsningsboken Fluffarnas värld. Boken passar såväl den som inte knäckt läs- och skrivkoden, som den som kommit en liten bit på vägen i sin läsutveckling. Hur designar man en arbetsbok så att den passar alla elever? Arbetsboken fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav och grundläggande ljudanalys, men innehåller också utmaningar för de elever som kan arbeta vidare.

Läs med Majk och Sam passar dig som:

• vill arbeta med högläsning och samtal som bas för läs- och skrivinlärning
• vill ha ett lekfullt material med tydlig progression genom förskoleklass och årskurs 1
• vill ha en arbetsbok med gemensamma övningar kring basfärdigheter, men samtidigt möjlighet till extra utmaning och extra träning

  • Artikelnr : 51105789
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2021
Om serien
Läs med Majk och Sam – svenska för F–1

Läs med Majk och Sam

Läs med Majk och Sam är ett lekfullt läs- och skrivmaterial för F-1. Grunden är gemensam läsning och samtal utifrån högläsningstexter. I en underfundig berättelse med humor och värme får vi följa kompisarna Majk och Sam under deras första två år i skolan. Barnen har ett stort gemensamt intresse, djur.

Webbträff: Hur kan du undervisa med Läs med Majk och Sam i F–1?

Titta på en inspelad webbträff där du får konkreta tips kring hur du kan undervisa med Läs med Majk och Sam i Förskoleklassen och årskurs 1. Du får också möta lärare som arbetar med Läs med Majk och Sam i sin undervisning.

Se inspelad webbträff ca 30 min

Webbträff: Undervisa med Fluffarnas värld i F-klass!

Titta på en kort inspelad webbträff där du får konkreta tips på hur du kan arbeta med en röd tråd och tydlig progression genom förskolklassen och årskurs 1. Du får också möta lärare som arbetar med Läs med Majk och Sam i sin undervisning.

Se inspelad webbträff ca 10 min

Läs med Majk och Sam Förskoleklass

Högläsningsbok Fluffarnas värld

I högläsningsboken för förskoleklass lär vi känna Majk och Sam. Vi följer dem genom skolstarten och igenkänningen är stor. Så småningom intresserar sig barnen i boken för att göra garn-figurer och att bygga en egen värld till dem – Fluffarnas värld. Boken innehåller 32 kapitel. Tanken är att ni arbetar med ett kapitel i veckan.

Provläs Högläsningboken för F-klass 

 

Arbetsbok 
Fluffarnas värld

Den varierade och tydliga arbetsboken är kopplad till högläsningsboken Fluffarnas värld. Boken passar både för elever som inte knäckt läs- och skrivkoden och för de som kommit en liten bit på vägen i sin läsutveckling. Arbetsboken fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav och grundläggande ljudanalys, men innehåller också utmaningar för de elever som kan arbeta vidare.
 

Provläs Arbetsboken för F-klass

 

Lärarhandledning
med digitalt lärarstöd

I lärarhandledningen finns allt stöd du behöver:

  • Tydliga arbetsgångar och metodiska förslag på hur du kan arbeta med högläsningsbok och arbetsbok
  • Stöd för hur du kan arbeta med texterna före under och efter högläsningen
  • Kopieringsunderlag med extra uppdrag till varje kapitel


I det digitala lärarstödet finns stöd för gemensamma genomgångar, bilder att projicera, och kopieringsunderlag.

Mer om det digitala lärarstödet

Läs med Majk och Sam årskurs 1

Högläsningsbok 
Klassens djurklubb

I högläsningsboken för årskurs 1 börjar Majk och Sam i ettan. Författarna beskriver barnens vardag med humor och värme. I skolan intresserar sig klassen för att ta med sig olika gosedjur, och så småningom startar de en klubb – Klassens djurklubb.

Provläs Högläsningsbok för åk 1
 

Läsebok – Klassens djurklubb

Klassens djurklubb är en lekfull och finurlig läsebok för eleverna, med mycket bildstöd och två olika textnivåer i samma bok. Vi följer Majk och Sam i deras vardag och deras skoldagar under årskurs 1. Klassens gemensamma engagemang för att starta en djurklubb ger många möjligheter att samtala om relationer, gemenskap och vardagsnära händelser.

Provläs Läsebok för åk 1

Arbetsbok 
Klassens djurklubb

I arbetsboken för årskurs 1 arbetar eleven med
ljudanalys, att forma bokstäver och med
läsförståelse utifrån högläsning och läsebok.
Här finns också extra uppdrag för de elever
som behöver utmaningar.

Provläs Arbetsbok för åk 1
 

Lärarhandledning
med digitalt lärarstöd

Lärarhandledningen innehåller tydliga arbetsgångar och metodiska förslag på hur du kan arbeta med elevmaterialet. Här finns stöd för hur du kan arbeta med texterna före, under och efter läsningen, och kopieringsunderlag med läxuppgifter till varje kapitel.

I det digitala lärarstödet finns underlag för gemensamma genomgångar: bilder, läse- och arbetsbokens sidor, kopieringsunderlag och dessutom musik med en vers till varje bokstav/kapitel.
 

Provläs Lärarhandledningen för åk1

Följ Facebookgruppen F-3

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.