Gleerups kemi 4-6, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Gleerups Kemi 4 - 6 är ett heltäckande digitalt läromedel som är uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik
Med Gleerups Kemi 4 - 6 får du och dina elever:

  • Elevanpassade texter, på två nivåer
  • Stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning
  • Utvecklande innehåll med rikligt antal uppgifter i stor variation som stöd för inlärningen
  • Genomgångsfilmer som underlättar lärandet

 

Möjlighet till differentiering
Med Gleerups Kemi 4 - 6 får du ett digitalt läromedel där texter, filmer och bilder gör det lätt att variera undervisningen. Läromedlet ger stora möjligheter till differentiering med till exempel stöd för smart studieteknik, personliga läsinställningar och möjlighet att lyssna på texten. 

 

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups Kemi 4 - 6 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet lyfter diskussionen och ställningstagande kring naturvetenskapliga frågor. Med relevant fakta och stor variation av övningar får eleverna goda förutsättningar till att utveckla sina kunskaper.

 

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Det finns rikligt bildmaterial som väcker intresse och tydliggör innehållet. Det finns interaktiva illustrationer och Begreppafilmer på ett flertal språk.

 

Tester och övningar
I varje avsnitt i marginalen finns faktafrågor så att dina elever kan stämma av vad de kan. På hållplatserna finns frågor med mallsvar för instudering. I Aktiviteterna använder eleverna sin förvärvade faktakunskap och tränar mot målen. Till varje avsnitt finns ett färdigt prov med facit. 

 

Lärarmaterial
I lärarlicensen till Gleerups Kemi 4 - 6 hittar du ett fylligt lärarmaterial som ger dig som lärare pedagogiskt och praktiskt stöd. Här hittar du planeringstips, aktiviteter, uppgifter och provfrågor.

  • Artikelnr : 51100029
Om serien
Utkik – SO, NO, Teknik för 4–6

Utkik – SO och NO och Teknik

Utkik är en populär läromedelsserie i SO, NO och teknik för årskurs 4–6. Innehållet följer Lgr22. I varje kapitel finns flera hållplatser, där eleverna kan stanna upp, repetera och reflektera. I aktiviteter, större uppgifter, kan eleverna träna på källkritik och göra enkla analyser av texter och bilder.

 

Beställ provexemplar

Här kan du beställa provexemplar av Utikik 4–6!

Aktuella texter, aktiviteter, innehålls- och diskussionsfrågor

Den nya upplagan av Utkik SO- och NO-ämnen är anpassad till Lgr22. Strukturen och innehållet har gjorts om, och många texter är helt nya. Det finns innehålls- och diskussionsfrågor med jämna mellanrum, och i varje kapitel finns flera Aktiviteter och Hållplatser. 

Hållplatser

I varje kapitel finns flera Hållplatser, där eleverna kan stanna upp, repetera och reflektera. Hållplatserna innehåller en sammanfattning, viktiga ord och begrepp och lite större uppgifter.

I marginalen på varje uppslag finns korta faktafrågor på texten, och diskussionsuppgifter.
 

Aktiviteter 

Nytt är Aktiviteter, större uppgifter, där eleverna kan träna på källkritik och göra enkla analyser av texter och bilder. Beorende på ämne kan det även handla om exempelvis etik ur olika aspekter, samhällsfrågor, namngeografi, kartanalys och fältstudier.

Med aktiviteterna kan eleverna använda sina faktakunskaper för att träna mot målen. 

 

Komplettera med digitalt lärarmaterial

Till boken finns digitalt lärarmaterial med stöd och tips för undervisningen. Här hittar du underlag för att arbeta med förförståelse, kommentarer och förslag på lösningar till Aktiviteterna och större uppgifter, och mer underlag för att utvärdera elevernas kunskaper.


Upptäck Gleerups digitala läromedel i SO, NO och Teknik för 4-6