Utkik 4-6 Fysik/Kemi , 2:a upplagan

Nyhet!
Av
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Utkik 4-6 NO är ett läromedel utvecklat och anpassat för Lgr22. I varje ämne finns en elevbok och en lärarwebb. Elevböckerna innehåller utöver texterna ett rikt urval av uppgifter och aktiviteter där eleverna kan tillämpa sina kunskaper. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar. 
 

Utkik 4-6 fysik / kemi, 2:a upplagan, är framtagen utifrån Lgr22. Alla texter har bearbetats grundligt. Texten är lättillgänglig och intresseväckande. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till, få fler perspektiv och ett djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. I varje kapitel finns Aktiviteter där eleverna exempelvis kan arbeta praktiskt.  
 

Boken innehåller fjorton kapitel: 
Vad är allting uppbyggd av
Luft
Vatten
Ämnens egenskaper
Elektricitet
Kemi i hemmet
Kemiska reaktioner
Från råvara till avfall
Matens kemi
Ljud och ljus
Väder
Året runt i rymden
Kraft och rörelse
Energi 
 

Utkik 4–6 fysik/kemi i korthet: 
•    korta faktafrågor och diskussionsfrågor intill texten
•    större Aktiviteter där eleverna får tillämpa sina kunskaper och exempelvis kan arbeta praktiskt
•    täta Hållplatser med sammanfattning, viktiga begrepp och uppgifter 
•    lärarmaterial med kommentarer till uppgifter och övningar, samt förslag till prov/bedömningsuppgifter 
 

  • Artikelnr: 51108827
  • Sidor: 208
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2023
Om serien
Utkik – SO, NO, Teknik för 4–6

Utkik – SO och NO utifrån Lgr22

Utkik är en populär läromedelsserie i SO, NO och teknik för årskurs 4–6. Den nya versionen av Utkik SO och NO 4–6 är anpassad till Lgr22. I varje kapitel finns flera hållplatser, där eleverna kan stanna upp, repetera och reflektera. I aktiviteter, större uppgifter, kan eleverna träna på källkritik och göra enkla analyser av texter och bilder.

{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"VideoObject","name":"Utkik 4-6 (Wide)_FINAL_1.mp4","description":"Utkik 4-6 (Wide)_FINAL_1.mp4","uploadDate":"2022-06-29T10:59:18+0200","duration":"PT29S","contentUrl":"https:\/\/www.gleerups.se\/gleerups\/filmer\/grundskola\/Utkik%204-6%20%28Wide%29_FINAL_1.mp4","thumbnailUrl":"https:\/\/www.gleerups.se\/gleerups\/filmer\/grundskola\/35009\/image-thumb__35009__video\/Utkik%204-6%20%28Wide%29_FINAL_1~-~time-10.png"}

Beställ provexemplar

Här kan du beställa provexemplar av Utikik 4–6!

SO och NO utifrån Lgr22

Den nya upplagan av Utkik SO- och NO-ämnen är anpassad till Lgr22. Strukturen och innehållet har gjorts om, och många texter är helt nya. Det finns innehålls- och diskussionsfrågor med jämna mellanrum, och i varje kapitel finns flera Aktiviteter och Hållplatser. 

Hållplatser

I varje kapitel finns flera Hållplatser, där eleverna kan stanna upp, repetera och reflektera. Hållplatserna innehåller en sammanfattning, viktiga ord och begrepp och lite större uppgifter.

I marginalen på varje uppslag finns korta faktafrågor på texten, och diskussionsuppgifter.
 

Hållplatserna innehåller en sammanfattning, viktiga ord och begrepp och lite större uppgifter.
Med aktiviteterna kan eleverna använda sina faktakunskaper för att träna mot målen. 

Aktiviteter 

Nytt är Aktiviteter, större uppgifter, där eleverna kan träna på källkritik och göra enkla analyser av texter och bilder. Beorende på ämne kan det även handla om exempelvis etik ur olika aspekter, samhällsfrågor, namngeografi, kartanalys och fältstudier.

Med aktiviteterna kan eleverna använda sina faktakunskaper för att träna mot målen. 

 

Komplettera med en lärarwebb 

Till boken finns en lärarwebb med stöd och tips för undervisningen. Här hittar du underlag för att arbeta med förförståelse, kommentarer och förslag på lösningar till Aktiviteterna och större uppgifter, och mer underlag för att utvärdera elevernas kunskaper.


Upptäck Gleerups digitala läromedel i SO, NO och Teknik för 4-6