Utkik 4-6 Biologi, 2:a upplagan
Prova

Utkik 4-6 Biologi, 2:a upplagan

Nyhet!
Av Gleerups
Bok
Ej i lager
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Utkik 4-6 NO är ett läromedel utvecklat och anpassat för Lgr22. I varje ämne finns en elevbok och en lärarwebb. Elevböckerna innehåller utöver texterna ett rikt urval av uppgifter och aktiviteter där eleverna kan tillämpa sina kunskaper. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar. 
 

Utkik 4-6 biologi, 2:a upplagan, är framtagen utifrån Lgr22. Alla texter har bearbetats grundligt. Texten är lättillgänglig och intresseväckande. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till, få fler perspektiv och ett djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. I varje kapitel finns Aktiviteter där eleverna exempelvis kan arbeta praktiskt.  
 

Boken innehåller följande områden:  
Natur och miljö
•    Liv
•    Växter
•    Djur
•    Svampar
•    Ekologi
•    Livet i sjö och hav
•    Livet på land
•    Hållbar utveckling
•    Evolution
•    Olika livsmiljöer
 

Kropp och hälsa
•    Vår kropp
•    Huden och känseln
•    Skelettet och musklerna
•    Hur blodet pumpas runt
•    Vad händer när du andas?
•    Vad händer med maten?
•    Kroppens reningsverk
•    Hjärnan och nerverna
•    Sinnesorganen
•    Våra könsorgan
•    Ett nytt liv
•    Pubertet, identitet och kärlek
•    Hälsa
 

Utkik 4–6 biologi i korthet: 
•    korta faktafrågor och diskussionsfrågor intill texten
•    större Aktiviteter där eleverna får tillämpa sina kunskaper och exempelvis kan arbeta praktiskt
•    täta Hållplatser med sammanfattning, viktiga begrepp och uppgifter 
•    lärarmaterial med kommentarer till uppgifter och övningar, samt förslag till prov/bedömningsuppgifter 
 

  • Artikelnr: 51108834
  • Sidor: 288
  • Upplaga: 2.1
  • Utkommer: 2023-03-13
  • Utgivningsår: 2023
Utkik – SO, NO, Teknik för 4–6

Utkik – SO och NO utifrån Lgr22

Utkik är en läromedelsserie i SO, NO och teknik för årskurs 4–6 som hjälper till att göra undervisningen rolig och inspirerande. Nu finns Utkik SO- och NO-ämnen i ny version, anpassad till Lgr22, med nytt innehåll men en gemensam struktur.

Mer om serien