Utkik 4-6 Religion, 2:a upplagan

Gleerups
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Utkik 4-6 SO är ett läromedel utvecklat och anpassat för Lgr22. I varje ämne finns en elevbok och ett digitalt lärarmaterial. Elevböckerna innehåller utöver texterna ett rikt urval av uppgifter och aktiviteter där eleverna kan tillämpa sina kunskaper. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar. 

Utkik 4-6 religion, 2:a upplagan, tar upp de stora världsreligionerna med fokus på de Abrahamistiska religionerna. Utöver elevtexterna finns många olika typer av övningar. Varje kapitel innehåller även två större ”Aktiviteter” där eleverna kan arbeta med texter, bildanalys och etik. Dessutom finns det gott om korta faktafrågor, diskussionsuppgifter och resonemang- och analysfrågor. Livsfrågor och etik behandlas ur ett elevnära perspektiv där eleverna får möjlighet att ge uttryck för sina egna tankar och resonera kring etiska dilemman.

Boken har åtta kapitel:
Religioner och livsåskådningar
Religioner i Sverige då och nu
Kristendomen
Judendomen 
Islam
Hinduism och buddhism
Livsviktiga frågor
Etik

Utkik religion i korthet:
•    tydlig struktur anpassad till Lgr 22
•    Aktiviteter där eleverna kan arbeta med texter, bildanalys och etik 
•    flera Hållplatser med sammanfattning, viktiga begrepp och uppgifter i varje kapitel
•    lärarmaterial med kommentarer till uppgifter och övningar, samt förslag till prov/bedömningsuppgifter
 

  • Artikelnr: 51107356
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2022
Om serien
Utkik – SO, NO, Teknik för 4–6

Utkik – SO och NO och Teknik

Utkik är en populär läromedelsserie i SO, NO och teknik för årskurs 4–6. Innehållet följer Lgr22. I varje kapitel finns flera hållplatser, där eleverna kan stanna upp, repetera och reflektera. I aktiviteter, större uppgifter, kan eleverna träna på källkritik och göra enkla analyser av texter och bilder.

 

Beställ provexemplar

Här kan du beställa provexemplar av Utikik 4–6!

Aktuella texter, aktiviteter, innehålls- och diskussionsfrågor

Den nya upplagan av Utkik SO- och NO-ämnen är anpassad till Lgr22. Strukturen och innehållet har gjorts om, och många texter är helt nya. Det finns innehålls- och diskussionsfrågor med jämna mellanrum, och i varje kapitel finns flera Aktiviteter och Hållplatser. 

Hållplatser

I varje kapitel finns flera Hållplatser, där eleverna kan stanna upp, repetera och reflektera. Hållplatserna innehåller en sammanfattning, viktiga ord och begrepp och lite större uppgifter.

I marginalen på varje uppslag finns korta faktafrågor på texten, och diskussionsuppgifter.
 

Aktiviteter 

Nytt är Aktiviteter, större uppgifter, där eleverna kan träna på källkritik och göra enkla analyser av texter och bilder. Beorende på ämne kan det även handla om exempelvis etik ur olika aspekter, samhällsfrågor, namngeografi, kartanalys och fältstudier.

Med aktiviteterna kan eleverna använda sina faktakunskaper för att träna mot målen. 

 

Komplettera med digitalt lärarmaterial

Till boken finns digitalt lärarmaterial med stöd och tips för undervisningen. Här hittar du underlag för att arbeta med förförståelse, kommentarer och förslag på lösningar till Aktiviteterna och större uppgifter, och mer underlag för att utvärdera elevernas kunskaper.


Upptäck Gleerups digitala läromedel i SO, NO och Teknik för 4-6