Gleerups samhällskunskap 4-6, digital, elevlic, 12 mån
Prova

Gleerups samhällskunskap 4-6, digital, elevlic, 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups samhällskunskap 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel som är uppdaterat, omarbetat och anpassat för att följa Lgr22. Med Gleerups samhällskunskap 4 – 6 får du och dina elever: 
•    Elevanpassade texter, på två nivåer
•    Stöd för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 
•    Uppgifter på många olika nivåer

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Strukturen i Gleerups samhällskunskap 
•    Källkritik och samhällsfrågor (introducerar ämnet och beskriver hur man kan jobba med källkritik och samhällsfrågor)
•    Att leva i samhället
•    Jobben och arbetsmarknaden
•    Ekonomi
•    Lag och rätt
•    Demokrati och diktatur
•    Så här styrs Sverige
•    Medier och opinion
•    Mänskliga rättigheter
•    De nationella minoriteterna
•    Världen och vi
Varje avsnitt innehåller hållplatser där eleverna får möjlighet att repetera och befästa sina kunskaper. I större uppgifter, aktiviteter, får eleverna använda sina faktakunskaper för ratt träna mot målen. Dessa aktiviteter är ofta exempel på samhällsfrågor.   

Interaktivt och multimodalt
Det finns interaktiva illustrationer och Begreppafilmer på ett flertal språk.

Tester och övningar
Självrättande innehållsfrågor finns i slutet av varje artikel. På hållplatserna finns frågor med mallsvar för instudering. I Aktiviteterna använder eleverna sin förvärvade faktakunskap och tränar mot målen. Till varje avsnitt finns ett färdigt prov med facit. 

Flexibel struktur ger möjlighet till differentiering
Eleverna kan välja mellan grundtext och lättläst. Dessutom finns texten tillgänglig som talsyntes eller som inläst text. Svåra ord och begrepp presenteras tydligt. Guide på modersmål finns på arabiska och persiska.

Lärarmaterial
Lärarmaterialet innehåller framförallt svar och kommentarer på de olika övningarna i elevdelen. Dessutom finns det lektionstips och underlag för bedömning. Bedömningsuppgifterna är bland annat i form av provförslag. Här finns också fördjupningstexter för dig som lärare. 

 

Utkik – SO, NO, Teknik för 4–6

Utkik – SO och NO utifrån Lgr22

Utkik är en läromedelsserie i SO, NO och teknik för årskurs 4–6 som hjälper till att göra undervisningen rolig och inspirerande. Nu finns Utkik SO- och NO-ämnen i ny version, anpassad till Lgr22, med nytt innehåll men en gemensam struktur.

Mer om serien