Gleerups geografi 4-6, digital, lärarlic, 12 mån
Prova

Gleerups geografi 4-6, digital, lärarlic, 12 mån

Av David Örbring
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups geografi 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel som är uppdaterat, omarbetat och anpassat för att följa Lgr22. Med Gleerups geografi 4–6 får du och dina elever: 
•    Elevanpassade texter, på två nivåer
•    Stöd för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 
•    Uppgifter på många olika nivåer

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Den nya versionen har en ny struktur: 
•    Vad är geografi?
•    Kartan
•    Sverige
•    Klimat och väder
•    Europa och Norden
•    Jorden formar och formas
•    Världen
•    Jordens resurser
•    Olika levnadsvillkor och hållbar utveckling 
Varje avsnitt innehåller hållplatser där eleverna får möjlighet att repetera och befästa sina kunskaper. I större uppgifter, aktiviteter, får eleverna använda sina faktakunskaper för ratt träna mot målen.

Interaktivt och multimodalt
Kommentarer hjälper eleverna att tolka bilder och korta animeringar visar komplicerade processer. Materialet innehåller ett stort utbud av Begreppafilmer som presenterar delar av stoffet på ett flertal språk.

Tester och övningar
I slutet av varje artikel finns självrättande innehållsfrågor. På hållplatserna finns frågor med mallsvar för instudering. I Aktiviteterna använder eleverna sin förvärvade faktakunskap och tränar mot målen. Till varje avsnitt finns ett färdigt prov med facit. 

Flexibel struktur ger möjlighet till differentiering
Eleverna kan välja mellan grundtext och lättläst. Dessutom finns texten tillgänglig som talsyntes eller som inläst text. Svåra ord och begrepp presenteras tydligt. Guide på modersmål finns på arabiska och persiska.

Lärarmaterial
Lärarmaterialet innehåller framförallt svar och kommentarer på de olika övningarna i elevdelen. Dessutom finns det lektionstips och underlag för bedömning. Bedömningsuppgifterna är bland annat i form av provförslag.  
 

Utkik – SO, NO, Teknik för 4–6

Utkik – SO och NO utifrån Lgr22

Utkik är en läromedelsserie i SO, NO och teknik för årskurs 4–6 som hjälper till att göra undervisningen rolig och inspirerande. Nu finns Utkik SO- och NO-ämnen i ny version, anpassad till Lgr22, med nytt innehåll men en gemensam struktur.

Mer om serien