Ingång Sfi Studieväg 2 Kurs B och C Övningsbok | Gleerups

Ingång Sfi Studieväg 2 Kurs B och C Övningsbok

Bok
199 kr
exklusive moms

Ingång, Sfi Studieväg 2, vänder sig till elever som studerar kurs B och C. Läromedlet består av en textbok, övningsbok och en lärarhandledning. Materialet finns också i en interaktiv version om du istället vill att eleverna ska arbeta digitalt. Alla texter till Ingång finns inlästa på vår hemsida www.gleerups.se. Ljudet finns också i den interaktiva versionen.

I Ingång textbok 2 är strukturen uppbyggd kring livets cykel. Varje kapitel tar upp en fas i livet, från födelsen eller ankomsten till Sverige fram till ålderdomen och döden. Här finns ordlistor och bilder som förklarar, och variationen av texttyper är stor. Det finns uppgifter kopplade till texterna, och via dem är det tänkt att öka förståelsen av texten.

Övningsboken eller det interaktiva materialet och kopieringsunderlagen ger många möjligheter att repetera och befästa kunskaperna. I lärarhandledningen kan du läsa mer om hur man kan arbeta med materialet.

Ingång, Sfi Studieväg 2, Kurs B och C passar dig som vill ha:

  • texter i fokus
  • nivåanpassning
  • tydlig struktur

Ingång är en läromedelsserie för vuxna elever som studerar på sfi. Det finns en textbok för varje studieväg samt övningsmaterial. Du kan arbeta antingen i tryckt version eller i interaktiv version. Alla texter till Ingång finns inlästa på vår hemsida www.gleerups.se. Ljudet finns också i den interaktiva versionen.

Fredrik Harstad är lärare i sfi, svenska och svenska som andraspråk. Han har skrivit många läroböcker för sfi och har arbetat med läroplanen för svenska som andraspråk för Gy2011.

  • Artikelnr: 40688576
  • Sidor: 168
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2016

Produkter i serien