Ingång Sfi Studieväg 3 Kurs C och D Övningsbok | Gleerups

Ingång Sfi Studieväg 3 Kurs C och D Övningsbok

Bok
199 kr
exklusive moms

Ingång, Sfi Studieväg 3, vänder sig till elever som studerar kurs C och D. Läromedlet består av en textbok, övningsbok och en lärarhandledning. Materialet finns också i en interaktiv version om du istället vill att eleverna ska arbeta digitalt. Alla texter till Ingång finns inlästa på vår hemsida www.gleerups.se. Ljudet finns också i den interaktiva versionen.

I Ingång för studieväg 3 är abstraktionsnivån ytterligare lite högre och materialet behandlar ämnen som minoriteter, allmänbildning om Sverige, livsfrågor, mänskliga rättigheter, ideal och böcker. Variationen av texttyper är stor och det finns både specialskrivna texter och exempel på texter som man kan stöta på i samhället och vardagslivet. Här finns också uppgifter kopplade till texten man nyss läst, för att öka förståelsen för textens innehåll.

Text- och övningsboken och det interaktiva materialet ger många möjligheter att repetera och befästa kunskaperna. I lärarhandledningen kan du läsa mer om hur man kan arbeta med materialet.

Ingång, Sfi Studieväg 3, Kurs C och D passar dig som vill ha:

  • texter i fokus
  • nivåanpassning
  • tydlig struktur

Ingång är en läromedelsserie för vuxna elever som studerar på sfi. Det finns en textbok för varje studieväg samt övningsmaterial. Du kan arbeta antingen i tryckt version eller i interaktiv version. Alla texter till Ingång finns inlästa på vår hemsida www.gleerups.se. Ljudet finns också i den interaktiva versionen.

Josefin Lindholm och Angela Reiser är båda två erfarna sfi- och svenska som andraspråkslärare.

  • Artikelnr: 40688583
  • Sidor: 164
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2016

Produkter i serien