Gästblogg Rönnenskolan: Digitala läromedel ger undervisningen ny dimension 

På Rönnenskolan i Malmö ger digitala läromedel undervisningen en ny dimension. Självrättande frågor, undervisningsfilmer och interaktiva simuleringar fördjupar lärandet och funktioner som anpassar innehållet efter elevers olika behov möjliggör en inkluderande undervisning. Helt avgörande för att lyckas är att avsätta tid, skriver läraren Martina Soomro i dagens blogginlägg.

Hösten 2017 började vi på Rönnenskolan använda Gleerups digitala läromedel. Strax före sommarlovet hade vi en genomgång av hur vi skulle komma igång och hur Gleerups portal är uppbyggd. Vi fick tidigt en försmak på hur vårt arbete med eleverna skulle kunna komma att förändras och vi insåg hur mycket tid som både lärare och elever skulle behöva avsätta för att komma igång. 

Vana vid digitala lärresurser 
På Rönnenskolan är vi sedan länge vana vid att använda digitala verktyg och lärresurser i vår undervisning. Vår digitala resa påbörjades för flera år sedan i och med Googles intåg i Malmös skolor. Alla våra elever har varsin Chromebook, vi har tillgång till klassuppsättningar av iPads och våra elever får använda sina smartphones på lektionerna när lärarna tycker det är lämpligt. Vi använder dagligen olika digitala lärplattformar och olika sorters digitalt material i vårt arbete med eleverna, men något digitalt läromedel har vi aldrig tidigare provat på.

Nästa steg – digitala läromedel 
Vid höstterminens start var det dags att ta nästa steg i vår digitaliseringsprocess och införliva digitala läromedel. Lärarna började så smått integrera Gleerups digitala läromedel i sin undervisning. Några lärare satsade fullt ut och andra lite mindre. De flesta elever kom igång med att använda materialet både under och utanför lektionstid. Ganska snart stod det klart vilka klasser som i stor utsträckning skulle använda detta nya verktyg för kunskapsinhämtning och var det skulle användas lite mindre. Och kanske till och med inte alls.

Avsätt tid för att komma igång
Helt avgörande för att lyckas få in digitala läromedel i undervisningen är att avsätta tid, både planeringstid och lektionstid, för att lära sig hur allt fungerar. Här handlar det ju både om att lära sig förstå sig på ett nytt verktyg samtidigt som vi ska använda det som en del av vår undervisning. 

Öka elevernas digitala kompetens  
För våra elever innebär det också två samtidiga lärprocesser, som består i att förstå sig på hur digitala läromedel fungerar jämfört med en vanlig lärobok och hur de kan vara användbara i själva lärandet. Det är ett krävande arbete som vi inte kan bortse ifrån och något som måste få ta tid. Vi måste också respektera de elever som tycker att övergången från att använda analoga läroböcker till en digital plattform inte känns helt enkel. Vi kan inte ta för givet att alla ungdomar har lätt för det digitala, samtidigt som det är vårt ansvar att se till att deras digitala kompetens ökar.

Ny dimension till undervisningen
Förutom att ämnesinnehållet ska kännas lockande så är det också viktigt att både lärare och elever upplever att det nya verktyget ger undervisningen en ny dimension, som både effektiviserar skolarbetet och samtidigt tillför något nytt. Det digitala läromedlet måste vara användarvänligt och lättnavigerat om vi ska vilja fortsätta använda det. I Gleerups digitala läromedel är resultatvisningen, en automatisk sammanställning av elevernas arbete, som skapar bra översikt, en uppskattad funktion. Det är även en fördel att materialet i Gleerups portal går att kombinera med våra andra lärplattformar och att vi exempelvis kan länka material till Google Classroom.

Funktioner som fördjupar lärandet
Ett digitalt läromedel behöver innehålla funktioner som fördjupar lärandet hos våra elever. Exempel på detta i Gleerups digitala läromedel är självrättande quiz, undervisningsfilmer, interaktiva simuleringar och forum för återkoppling till elever. 

Möjliggör inkluderande undervisning  
För att ett digitalt läromedel även ska vara användbart i en inkluderande undervisning är det viktigt att det innehåller inbyggda funktioner, som gör att innehållet kan anpassas efter alla våra elevers olika behov. I Gleerups digitala läromedel går det till exempel att ändra bakgrundsfärg, storlek på text samt få ett textavsnitt uppläst utan att användaren behöver växla till en annan digital lärresurs.

Vi ser fram emot att fortsätta vara en del i utvecklingen av digitala läromedel och kontinuerligt bidra med synpunkter från våra användare, både lärare och elever.

Martina Soomro, IKT-pedagog på Rönnenskolan i Malmö
Följ Rönnenskolan på Twitter    
Följ vårt Mediatek på Instagram  
Följ IKT-arbetet på Instagram

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

Eller boka in ett besök av Gleerups för att titta närmare på Gleerups digitala läromedel.

19 Mar 2018