Digitala läromedel i Motala kommun – Fokus på digital kompetens skapar engagemang och likvärdighet

I Motala kommun arbetar man aktivt med digitala läromedel på kommunens skolor. Med fokus på att stärka digital kompetens hos både lärare och elever har strategin bidragit till ökat engagemang i undervisningen. 
 

Motala kommun har gjort en gemensam satsning på digitala läromedel i alla skolor, och resultaten hittills har varit överlag positiva. 

– Genom att ge alla medarbetare och elever tillgång till digitala läromedel skapas en grundnivå som ger samma förutsättningar för lärande, säger Kent Landoff, stabschef på Bildningsförvaltningen i Motala kommun.  

– Dessutom möjliggör digitala läromedel en variation i undervisningen, vilket kan bidra till ökad motivation och engagemang hos eleverna, fortsätter han.

Fokus på digital kompetens 
Kent menar att det är viktigt att det finns en tydlig styrning och ledning på central nivå för att säkerställa att lärarna har den digitala kompetens som krävs för att använda digitala verktyg effektivt. 

– Det är viktigt att vara medveten om att digitaliseringen inte bara handlar om att ersätta tryckta böcker med digitala läromedel, utan att utnyttja de fördelar som digitala verktyg kan erbjuda. Genom att öka individualiseringen i undervisningen kan digitala läromedel hjälpa till att möta elevernas olika behov och stärka deras lärande, säger Kent.

En viktig insikt har varit att användningen av digitala läromedel skiljer sig åt mellan olika skolor och även mellan olika lärare på samma skola.

– Lärare som brinner för digitala läromedel ser fördelarna med ökad variation i undervisningen och bidrar till en positiv inlärningsmiljö. Samtidigt är det en utmaning när det finns klasser där få lärare ännu jobbar digitalt, vilket skapar en sårbarhet och en bristande likvärdighet i undervisningen, säger Kent.

Stort engagemang för att digitala läromedel används rätt
Under resans gång har Motala kommun stöttats av Gleerups, vilket har underlättat och bidragit till en smidig implementering av digitala läromedel. 

– Jag uppskattar samarbetet med Gleerups som inneburit korta kontaktvägar till kundansvarig och ett stort engagemang för att säkerställa att de digitala läromedlen används på rätt sätt, säger Kent.

Till exempel är en fortbildning från Gleerups inplanerad för att ge lärarna kunskap kring digital läsning och strategier att ge eleverna för att för att läsa och förstå skriven text i digital form. 

– Det är en värdefull insats för att främja elevernas läsförmåga och läsförståelse  i den digitala miljön, säger Kent.

Utvärdering för att utveckla användningen  
Motala kommuns digitala resa fortsätter att vara en prioriterad och pågående satsning. Genom planerade utvärderingar strävar man efter att förstå och utveckla användningen av digitala läromedel ytterligare.

– Fördelarna med digitala läromedel har varit tydliga vad gäller interaktivitet,  anpassningsbarhet, tillgänglighet, uppdaterbarhet och miljövänlighet. Målet är att fortsätta öka intresset för digitalisering och skapa en miljö där eleverna får de bästa förutsättningarna för sitt livslånga lärande, avslutar Kent.

Kontakta oss gärna!

Vill du prata vidare om skolans behov av läromedel? Nyfiken på hur digitala läromedel kan hjälpa och stötta din skola? Kontakta kundansvarig för din region för mer information och personlig rådgivning!

Kontakta kundansvarig för din region!

26 Maj 2023