Digitala läromedel i Sandviken – Likvärdig tillgång och samordning skapar gynnsam lärmiljö

Sedan fem år tillbaka har Sandvikens kommun satsat på digitala läromedel för alla skolor. Genom att erbjuda lärare och elever likvärdig tillgång till läromedel och samordning över hela kommunen har man lyckats skapa en gynnsam lärmiljö berättar Kristina Johansson, kvalitetsutvecklare i kommunen. 

Kristina Johansson, arbetar som kvalitetsutvecklare i Sandvikens kommun och har spelat en central roll i införandet av digitala läromedel i skolorna. 

– De senaste åren har jag arbetat som förstelärare inom digitalisering och arbetar nu centralt i kommunen med en mängd frågor som rör skola i en digital tid i alla våra skolformer för att stötta pedagoger och elever, men även rektorer och ledning, säger Kristina Johansson.

Fördel likvärdig tillgång läromedel
Att man infört Gleerups digitala läromedel i samtliga skolor har främjat samordning på flera sätt över hela kommunen. 

–  Att kunna erbjuda alla våra elever och lärare ett digitalt läromedel är en stor fördel när det gäller likvärdig tillgång till läromedel. Elever och lärare har också möjlighet att byta skola utan att behöva anpassa sig till nya läromedel, säger Kristina.

– Våra elever lever i en digital tid och då behöver skolan lära eleverna att navigera. Digitala läromedel är något annat än analoga då de innehåller så mycket mer i form av ljud, bild, simuleringar, översättningar till andra språk med mera, fortsätter hon. 

Dessutom har Sandviken nu tack vare en enhetlig lösning kunnat samordna fortbildningar och stöd över hela kommunen på ett intranät, under Pedagogstöd.

Den digitala resan - en process 
Kristina betonar vikten av att se Sandvikens digitala resa som en kontinuerlig process.
 
– Det tar tid att förändra arbetssätt och bygga upp trygghet kring användningen av digitala läromedel, säger Kristina.

Initialt genomförde man workshops med lärare och olika leverantörer för att hitta det bäst lämpade läromedlet för alla. 

– Här fanns utmaningar då alla lärare inte tycker lika, har olika favoritläromedel som de känner sig trygga i att undervisa med och vi får inte glömma bort diskussionerna kring det rent pedagogiska och didaktiska i klassrummen, säger Kristina.

Samarbetet med Gleerups viktigt 
Samarbetet med Gleerups har varit avgörande för att lyckas ge pedagoger och elever en gemensam lärmiljö. 

– Vi har fått ett bra stöd med implementeringen från Gleerups genom fortbildning till alla våra pedagoger. Det har varit fysiska träffar på plats på skolorna men även digitala tillfällen då pedagogerna har kunnat koppla upp sig och ställa frågor till vår kundkontakt, säger Kristina.

Tekniska utmaningar kring kontohantering och synkronisering, har lösts genom samarbete mellan IT-kontoret och Gleerups med gemensamma lösningar så att lärarna inte ska behöva administrera kontohantering på egen hand i klassrummen. 

– Vi vill verkligen försöka göra det så enkelt som möjligt för lärarna, säger Kristina. 

– Diskussioner och utvärderingar inom arbetslagen är avgörande för att pedagogerna ska kunna undersöka och upptäcka alla funktioner och möjligheter för just sin undervisning, avslutar hon.

Kontakta oss gärna!

Vill du prata vidare om skolans behov av läromedel? Nyfiken på hur digitala läromedel kan hjälpa och stötta din skola? Kontakta kundansvarig för din region för mer information och personlig rådgivning!

Kontakta kundansvarig för din region!

25 Maj 2023