Digitala läromedel ökar elevernas lust att lära på Brogårdaskolan

Brogårdaskolan i Bjuv är en F-6-skola där man på några år gått från ett skralt utbud av digitala verktyg till att idag jobba i stort sett helt digitalt. Lärarna Sofia och Ulrika upplever att digitala läromedel ökar elevernas lust att lära och underlättar för lärarna. Här berättar de om hur de jobbar i åk 3.

När vi började på skolan för ett antal år sedan fanns det några datorvagnar som man kunde boka. Datorerna var oftast oladdade, tangenter saknades och en del fungerade inte alls. Frustrerande och tidsödande. Idag jobbar åk 1-3 med iPads och åk 4-6 använder Chromebooks. Gleerups digitala läromedel har blivit ett naturligt inslag i undervisningen. 

Sofia
Inleder med gemensam bild i Prima svenska 
Vi började jobba med Gleerups digitala läromedel när eleverna gick i åk 2. Då fick vi tillgång till iPads, en-till-en och det var då vi lärde känna My, Nibar och de andra i Prima svenska. Det digitala läromedlet för åk 3 är uppbyggt kring några få stora avsnitt (Gammalt och nytt, Lika och olika, Dröm och verklighet). Vi brukar börja arbetet med att titta gemensamt på bilden som inleder avsnittet. Det finns samtalsfrågor som man kan använda sig av som lärare, om det är svårt för eleverna att komma igång. Jag ser många fördelar med att ha diskussioner kring en gemensam bild, men främst känner jag att eleverna blir hjälpta av varandra att komma igång i sitt tankearbete. 

Kan lyssna på texten med talsyntesen
Varje avsnitt innehåller ett antal texter där eleverna får möta My och hennes kompisar i skolan. Oftast ber jag eleverna att först läsa texten själv eller tillsammans med en kompis. De som inte tar sig igenom texten på egen hand lyssnar på texten med hjälp av talsyntesen. Sedan brukar jag läsa texten högt så att alla får samma upplevelse. Vi diskuterar innehållet tillsammans och tar upp svåra ord. 

Många tillfällen för eleverna att jobba tillsammans 
Att sammanfatta texten med hjälp av stödord tränas efter nästan alla texter. Detta gör vi ibland muntligt och ibland skriftligt. Överlag ser jag stora möjligheter att använda det digitala läromedlet så mycket som jag vill. Vi har till exempel tränat mycket på att använda oss av fyrfältare när vi ska skriva faktatexter och det har vi fortsatt med även om läromedlet har ett annat sätt att träna det på. Prima svenska inbjuder till många tillfällen för eleverna att jobba tillsammans i par eller grupp genom att läsa texter tillsammans, diskutera svåra ord, titta på bilder, jobba med venndiagram med mera.

Ulrika
Många fördelar med Prima matematik
Jag och klassen har nu snart använt oss av det digitala läromedlet Prima matematik i ett helt år. Jag är glad att jag tog steget fullt ut direkt. Visst är det lite rörigt i början innan alla lärt sig hur de loggar in, hur de hittar till rätt artikel och hur de lägger in en bild de ritat och så vidare. 

Uppskattar direkt respons 
Efter det ser jag många fördelar. Eleverna och jag uppskattar att de får direkt respons när de är klara med en artikel. De ser direkt om de har löst uppgiften rätt, samtidigt som jag som lärare kan följa deras resultat på min dator. Jag ser då vilka uppgifter de gjort och är klara med och vilka de haft svårt med. 

Enkel planering med delad vy
När jag ska planera varje avsnitt är det smidigt att kunna öppna lärarhandledningen samt elevsidan samtidigt bredvid varandra på datorn. I det stora hela fungerar det som med pappersboken, fast smidigare. 

Matteprat och begrepp
Vi inleder varje kapitel med att gemensamt titta på bilden som startar upp varje avsnitt där även målen med avsnittet syns. Vi brukar lägga upp bilden på smartboarden så vi alla tittar på samma skärm. Med stöd av frågorna i lärarhandledningen blir det sedan många givande diskussioner. Det blir mycket matteprat och användning av olika begrepp som dyker upp i kapitlet.

Ofta brukar genomgången och mattepratet ta en hel lektion. Lektionen efter gör vi oftast mattelabbet. Här använder vi plockmaterial eller ritar lösningen på papper eller mini-whiteboarden. I det här momentet kan jag välja att gå runt och ”godkänna” uppgiften direkt, annars ska eleven fotografera/dokumentera sin uppgift med iPaden och så kan jag rätta den i min dator i efterhand. Fungerar bra vilket som.

Elevernas lust att lära ökar
Vi känner att de digitala läromedlen är ett lyft både för oss lärare och för eleverna. Vi upplever att elevernas lust att lära ökar och vi som lärare tycker det underlättar och ger oss större möjlighet att variera vårt sätt att undervisa. 

Sofia Hedenskog och Ulrika Berglund
Brogårdaskolan, Bjuv

Mer om Brogårdaskolan

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

Eller boka in ett besök av Gleerups för att titta närmare på Gleerups digitala läromedel.

03 Maj 2019