Digitala läromedel på lågstadiet stöttar elevernas inlärning

På Korpadalsskolan har det digitala läromedlet Prima matematik tillfört ett dynamiskt mindset till matematikundervisningen. Digitala läromedel stöttar elevernas inlärning och ger lärarna mer tid över till planering. Här bloggar Helena Svensson, lärare i klass 1, om att jobba digitalt på lågstadiet. 

Jag arbetar på en låg och mellanstadieskola där vi sedan ett år tillbaka har en kommunal en-till-en-satsning. Våra förutsättningar att arbeta med digitala läromedel är optimala. I samband med denna satsning fick vi också möjlighet att arbeta med Gleerups digitala läromedel. Eleverna har varsin chromebook som ett dagligt arbetsredskap redan i årskurs 1 som jag i år har nöjet vara klasslärare i.

Dynamiskt mindset i matematikundervisningen
Gleerups digitala läromedel har hjälpt mig att få in ett dynamiskt mindset i matematikundervisningen. Det hjälper mig att diskutera värdet av att göra fel och att prova igen. Inga sidor suddas sönder och handen får vila från alltför prövande finmotoriska övningar. 

Prima matematik
Eleverna arbetar med Prima matematik, ett läromedel som jag tidigare använt i bokform men nu känner mig trygg men att arbeta vidare som digitalt läromedel tillsammans med mina elever.

Tittar på filmer 
Lektionerna startar ofta med genomgångar och gruppdiskussioner som eleverna sedan har med sig när de börjar att arbeta. De tittar individuellt på de filmer som finns och arbetar sedan med de övningar som finns inom det område som dagens genomgång handlat om. Att få begreppen förklarade på ytterligare ett sätt med hjälp av den förförståelse eleven fått genom klassdiskussioner tror jag stöttar eleverna på ett positivt sätt.  När övningar är genomförda får eleven omedelbar feedback och uppmuntras att göra om och att prova igen tack vare den digitala tekniken. 

Eleverna vågar gissa och prova
Elever som känner sig osäkra vågar gissa och prova. Att göra fel är helt okej och förhoppningsvis lär eleven sig ännu mer av att prova igen. De frågar om de inte förstår vad och varför det blivit fel och vi kan diskutera hur de ska göra istället. I ettan har många elever svårt att forma siffror och bokstäver. Därför arbetar vi också utifrån ASL i vår läs- och skrivundervisning. Den digitala miljön gör att de slipper stoppas av finmotoriska svårigheter vilket gör att fokus istället kan ligga på förståelse av matematiska begrepp. 

Mer tid över till planering och förklaring  
I min matematikundervisning kan jag tack vare digitala läromedel lägga mer tid på planering, konkretisering och förklaring istället för att ägna mig åt rättning av matematikböcker. Jag kan följa mina elever via den översikt som digitala läromedel erbjuder och kan där se hur många försök de behövt på olika övningar. Detta ger mig nyttig feedback på vad som är svårt och som behöver extra genomgångar och konkretisering såväl i helklass som individuellt. Det stärker naturligtvis mina kunskaper om mina elever och breddar min erfarenhet som lärare i matematik. 

Helena Svensson, Grundskollärare 1-7 Ma/NO, Kopradalsskolan

Läs mer om Korpadalsskolan i Karlshamns kommun

Läs mer om Gleerups digitala läromedel och prova gratis i 30 dagar
 

22 Jan 2018