Digitala läromedel stödjer elever från Ukraina

Allt fler skolor börjar få elever från Ukraina i sina klassrum och nu finns det än mer stöd att ta hjälp av. Gleerups vill bidra till en likvärdig och tillgänglig lärmiljö för alla elever och skapar därför nu snabbt stöd för att underlätta för nyanlända ukrainska elevers inkludering i den svenska skolan. Det är nu möjligt att läsa eller lyssna på innehållet i alla Gleerups digitala läromedel på ukrainska och ryska och löpande kommer allt fler filmer på ukrainska och ryska på plats.

Möjlighet att översätta läromedel till ukrainska och ryska
Med Gleerups digitala läromedel skapas fler möjligheter och mer stöd för att inkludera nyanlända elever i en ny skolmiljö. Gleerups säkerställer nu att de läromedel, som i stor utsträckning redan används i svenska klassrum, även görs tillgängliga på ukrainska och ryska. Från och med denna vecka kan alla Gleerups digitala läromedel läsas eller lyssnas på ukrainska och ryska via det inbyggda översättningsverktyget.

Filmer som ger förförståelse på ukrainska och ryska 
Både lärare och elever erbjuds ett stort antal filmer direkt i Gleerups digitala läromedel. Begreppafilmerna är korta filmer som med utgångspunkt i det centrala innehållet ger förförståelse och förklarar nyckelbegrepp. De är framtagna i samarbete med ILT Inläsningstjänst och finns sedan tidigare på svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja. I dagsläget finns några av Begreppafilmerna översatta till ukrainska och ryska och arbetet pågår med att översätta resterande filmer. Under våren kommer kontinuerligt nya filmer att adderas.

– Det pågår många fantastiska initiativ för att stödja ukrainska familjer som kommer till Sverige. Vi på Gleerups vill försöka bidra till en ökad inkludering i svensk skola för nyanlända elever genom tillgång till stöd på sitt eget språk, säger Åsa Steholt, vd på Gleerups utbildning.

Information till vårdnadshavare på flera språk
Som stöd till lärare för att få elever att snabbt komma igång med digitala läromedel finns hjälp till elever och föräldrar. Här finns vanliga frågor och svar om Gleerups digitala läromedel, instruktionsfilmer och en föräldraguide. Denna föräldraguide finns inom kort även översatt till ukrainska. Sedan tidigare finns Föräldraguiden på svenska, arabiska och engelska.

Stöd för lärare att prata om händelserna i Ukraina
Sedan en tid tillbaka tar Gleerups dessutom löpande fram materialet Tema Ukraina, ett kostnadsfritt undervisningsmaterial som stöd för lärare att använda i sin undervisning kring vad som händer i Ukraina. Texter och övningar tar upp viktiga aspekter i den rådande situationen i Ukraina. Tema Ukraina är fritt tillgängligt för alla oavsett om man redan använder Gleerups läromedel. 

Skolor som ännu inte har tillgång till Gleerups digitala läromedel kan få testa kostnadsfritt terminen ut.

06 Apr 2022