Energi, engagemang och utbildning i fokus

Skolåret har nu rullat igång och för oss på Gleerups innebär det intensiva veckor med fokus på möten och stöd till användare genom uppstart och utbildningar. Här delar några av Gleerups kundansvariga med sig av sina intryck från uppstarten och det nyligen påbörjade skolåret. 

– Jag upplever att lärare jag träffar i mitt område har kommit igång bra och att de är nöjda. Det har varit en bra, om än intensiv, uppstart hittills med en mix av fysiska och digitala möten, säger Sofia Campbell.

– Det handlar om att se till att våra användare får en så bra uppstart av läsåret som möjligt genom utbildningar och stöd från oss,  säger Rikard Fjellstedt. 

Workshops kring studieteknik och läsning
Förutom uppstartsutbildningar erbjuds workshops på olika teman som studieteknik, läsning eller planering. Det kan också vara ett tema som knyter an till ett utvecklingsprojekt på skolan och hur man kan koppla ihop och stötta det med hjälp av de digitala läromedlen.

–Jag märker att planeringsverktyget är viktigare, tar mer plats i utbildningar och används mer på skolorna, säger Rikard.  

Sofia har bland annat hållit utbildningar i Motala, en kommun som använt Gleerups digitala läromedel i flera år:

– Jag träffade ett stort gäng mellanstadielärare som var supertaggade på att bli mer kunniga i Gleerups portal. Det var fokus på planeringsverktyget och det var just planeringar som fångade dem extra mycket denna gång. Lärarna ser stora fördelar till samplanering och avskalning för eleverna, säger Sofia. 

Bidragit till smidig implementering 
I Motala har man haft stor nytta av samarbetet med Gleerups och kontinuerligt haft workshops och utbildningdagar för pedagoger. 

– Under resans gång har skolorna i kommunen stöttats av Gleerups, vilket har underlättat och bidragit till en smidig implementering av digitala läromedel hos oss. Jag uppskattar också korta kontaktvägar till kundansvarig och det stora engagemang för att säkerställa att de digitala läromedlen används på rätt sätt, säger Kent Landoff, stabschef på Bildningsförvaltningen i Motala kommun. 

Läromedlets roll
Uppstarten innehåller både fysiska och digitala utbildningar runt om i hela landet och det märks att många skolor är peppade på att starta upp ett nytt läsår.

– Jag har mött en härlig energi och haft förmånen att träffa många intresserade, drivna och nyfikna pedagoger och skolledare på olika skolor. Så många glada miner över nya läslinjalen, över nya läromedel i slöjd och musik och dessutom fortsatt glada miner över planeringsverktyget! säger Hanna Oreborg. 

Hon har till exempel hållit workshops på skolor för all personal med fokus på läromedlets roll i klassrummet, analoga och digitala lärmiljöer samt studieteknik.

– Jag fick möta ett engagerat gäng där ett par pedagoger som leder skolans arbete kring läs- och skrivutveckling ser stora vinster med att koppla ihop användningen av och funktionerna med sina digitala läromedel i sitt fortsatta arbete. Så tacksamt när vi pratar “samma språk”.

Under hösten fortsätter vi hålla utbildningsinsatser i form av olika workshops på skolorna.  

– Flera skolor har inte akut behov av hjälp vid skolårets början utan föredrar att vänta tills senare under terminen.  Det är fantastiskt att kunna visa på vilka möjligheter som finns och hur man kan få ut mer av sina digitala läromedel, avslutar Sofia. 

Intresserad av utbildning eller  workshop på din skola? 

Vill du prata vidare om hur digitala läromedel kan hjälpa och stötta din skola? För dig som använder Gleerups digitala läromedel håller vi utbildningar med olika ingångar och på flera nivåer efter vad som passar er. Kontakta kundansvarig för din region för mer information, utbildning och personlig rådgivning!

Kontakta kundansvarig för din region! 

21 Sep 2023