Gästblogg Caroline Sjölin: Apelgårdsskolan – en skola i världen! 

På Apelgårdsskolan i Rosengård är det en stor utmaning att alla elever har annat modersmål än svenska. Digitala läromedel med inbyggda ordförklaringar och studiestöd på modersmål är till stor hjälp och det är smidigt med koppling till Google classroom. Rektor Caroline Sjölin berättar om skolans digitala resa. 

Apelgårdsskolan är en F–9-skola i stadsdelen Rosengård i Malmö, ett socioekonomiskt utsatt område. Samtliga elever på skolan har ett annat modersmål än svenska. Runt en fjärdedel är nyanlända elever i år 3–9 och i vissa klasser är de upp till hälften nyanlända. Vi är den skola i Malmö stad som har flest nyanlända elever. Vi är inne på vårt andra år att använda Gleerups digitala läromedel.

Hitta rätt i en digital lärmiljö
Våra erfarenheter kring digitaliseringsprocessen med digitala läromedel visar att alla elever behöver bli bekväma med att hitta rätt i sin digitala lärmiljö, i sina olika plattformar på datorn. När de väl kan det är det inga problem, utan de får sina uppgifter och inhämtar lärande.

Smidigt med koppling till Google classroom
Vår erfarenhet är också att när man väl är igång så är det smidigt med kopplingen till Google classroom som vi alla arbetar med i Malmö stad. Eftersom vi jobbar med G-Suite så får alla eleverna sina uppgifter i Google classroom och där ligger även instruktioner och förklarande videos och lärarledda inspelningar.

Friheten att alltid ha ett uppdaterat läromedel och smidigheten att länka till Google classroom för uppgifter är en klar fördel. Eleverna har alltid alla läromedel med sig. Dessutom kan uppgifterna individanpassas så att olika elever får olika typer av frågor och uppgifter och varje elev kan lägga till de kompensatoriska hjälpmedel som den behöver.

Utmaning med många andra modersmål än svenska
Situationen på skolan med flera andra modersmål än svenska och många nyanlända elever är en stor utmaning för oss. Våra elever behöver bygga sitt språk från grunden och har behov av förenklade texter. Det är en stor fördel att eleverna kan få ordförklaringar direkt i texten de digitala läromedlen. Tyvärr hjälper det inte enbart för vår del. Svårast är det i faktaspäckade sammanhang där förförståelsen är liten- så som historia och samhällskunskap. Ibland behöver då våra lärare skriva om texten för att skapa förståelse. 

Studiestöd till stor hjälp
Överlag så är vi starkt behjälpta av det integrerade studiestödet som finns i Gleerups digitala läromedel, en inläst pedagogisk bearbetning som förklarar innehållet på modersmål. 

Hjälp att implementera digitalisering 
Fördelarna med att prova på digitala läromedel är att vi kan kritiskt granska fördelarna och nackdelarna. Med hjälp av Gleerups digitala läromedel kan vi implementera arbetet med digitalisering utifrån läromedelsaspekten. Vi kan tillsammans utveckla digitalisering och komma med input på läromedlen. Vi får även en inblick i vad vår skola behöver mer av genom utvärderingar. 

Önskemål lyssnas in
Vi upplever på skolan att våra önskemål lyssnas in och vi ser att Gleerups digitala läromedel utvecklas. Överlag så saknar våra praktiskesteter läromedel men har inspirerats av de som finns i andra ämnen genom att lägga upp arbetet digitalt på annat sätt. Det som skrivits här har framkommit utifrån vår senaste utvärdering på skolan. 

Skolledarperspektiv 
Ur ett skolledarperspektiv vill jag tillägga att det inte endast är digitala läromedlen i sig som gör skillnad för en digital skola. Hur man organiserar en lärandeorganisation där vi lägger upp undervisningen utifrån ett datainformerat förhållningsätt där vi tittar på elevernas måluppfyllelse, kartläggningsmaterial med mera är också viktigt. Detta analyseras och sedan anpassar vi undervisning och resurser utifrån denna analys. 

Vad fungerar? Vad ska vi göra mer av? Vad förändrar vi? Det spelar också roll rent fysiskt vilka fora för lärande och utveckling av undervisningen vi organiserar för. Vilken tid har vi tillsammans och vilket syfte har denna? Mer om det en annan gång… 

Skola där vi lär tillsammans
Stolt över att vara rektor på en skola där vi lär tillsammans! Apelgårdsskolan är en skola som gör skillnad. Tillsammans! Varje elevs lärande i fokus! 

Caroline Sjölin, rektor Apelgårdsskolan

Mer om Apelgårdsskolan

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

Eller boka in ett besök av Gleerups för att titta närmare på Gleerups digitala läromedel.


 

15 Okt 2018