Hur styrs egentligen skolan? Handbok hjälper lärare orientera sig i komplex organisation

Den svenska skolan och förskolan är en komplex organisation och hur den är uppbyggd skiljer sig åt i olika kommuner och för olika skolformer. Vad bör man känna till som lärare eller som rektor för att förstå sin egen roll i förhållande till övrig verksamhet? Möt författarna till boken Styrning och ledning av svensk förskola och skola. – Det är angeläget att lärare och skolledare har gedigen kunskap om skolans styrning och ledning för att känna sig trygga och kunna vara modiga i sin yrkesutövning, säger Elisabet Nihlfors. 

Hon är professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap och en av författarna till boken Styrning och ledning av svensk förskola och skola. 

– Den här boken kom till efter att flera lärare efterfrågade en kortare introduktion till området skolans styrning och ledning. Vi ville gärna medverka till det eftersom utbildningsområdet är utsatt för tryck från många olika håll, inte minst politiskt och administrativt, säger Johanna Ringarp, bokens andra författare och docent i pedagogik.

Nya reformer 
Nu kommer boken i en ny, andra upplaga som är uppdaterad utifrån ett flertal nya reformer inom området.

– Flera stora utredningar har ägt rum på utbildningsområdet. Alla har ännu inte resulterat i förslag men frågorna diskuteras och det är därför viktigt att känna till bakgrunden. Dessutom har bestämmelser ändrats om skolformer, säger Elisabet.

Område som ständigt förändras
Boken ger en översiktlig bild av hur styrningen av svenska skolan har sett ut historiskt och hur den är organiserad idag.

– Vi vill ge en bra introduktion till området. Boken är rik på referenser för att underlätta för den som vill fördjupa sig. Det är ett område som ständigt förändras så det handlar också om att veta var källorna finns för att kunna kolla upp vad som skett i skollag, skolförordningar, läroplaner osv, säger Johanna. 

Handbok i arbetet
Boken kan också fungera som en handbok att ha med sig i arbetet som lärare för att lättare orientera sig i en tämligen komplex organisation.

– Det kan vara svårt att förstå de olika nivåernas inflytande över utbildningsområdet; riksdag/regering och departement, alla olika skolmyndigheter, kommuner och fristående huvudmän och skolornas olika organisationer, säger Elisabet. 

– När man som nybliven lärare tillträder sin första tjänst kan den vara rätt olik den skola man gjorde sin VFU på. Då är det bra att veta vad som är möjligt att förändra enligt regelverket och vad man ska göra för att medverka till att arbetsplatsen ständigt förbättras, säger Johanna. 

Mer om författarna:
Bokens författare, Elisabet Nihlfors och Johanna Ringarp, är båda verksamma vid Uppsala universitet. 

Elisabet Nihlfors har arbetat på alla nivåer i skolväsendet, deltagit i statliga utredningar om skolans inre arbete och driver idag frågan om att lärare och skolledare ska kunna kombinera forskning och undervisning i sina tjänster. 

Johanna Ringarp är samtidshistoriker och har framförallt forskat om frågor som rör styrning och ledning av skolan samt lärarprofessionen. Hon undervisar också inom lärarutbildningen och rektorsprogrammet.  

Läs mer om Styrning och ledning av svensk förskola och skola

18 Feb 2020