Så kan du utveckla dina elevers läsning

Att utveckla barn och ungas läsning är något som ligger Jenny Edvardsson varmt om hjärtat. Som lärare och författare har hon arbetat länge med att inspirera och motivera elever till att bli skickliga läsare. Just nu är hon aktuell med boken "Läs dig stark!" och på bokmässan höll hon en välbesökt inspirationsföreläsning i Gleerups monter tillsammans med Jessica Anderlind, läromedelsutvecklare. 

– För mig är det alltid viktigt att mina elever blir goda läsare och kan läsa olika typer av texter för att nå en fördjupad förståelse för innehållet men också utveckla strategier för att vara kritiska och våga ifrågasätta sådant som de läst, säger Jenny Edvardsson, författare och lärare.

Fokus att utveckla elevernas läsning
Nya lästräningsmaterialet Läs dig stark! har fokus på att utveckla elevernas läsning av både skönlitteratur, sakprosa och digitala texter. Eleverna kan arbeta med lästräningsmaterialet på egen hand men också tillsammans med lärare eller klasskamrater.

– Tanken bakom Läs dig stark! är att det ska vara ett kompletterande material som läraren kan använda under ett arbetsområde för att fördjupa elevernas läsning eller använda tillsammans med ett läromedel i svenska. Detta gör materialet mångsidigt och anpassningsbart för olika undervisningssituationer, säger Jenny.

Tankar kring lästräning
Jenny har lång erfarenhet av att inspirera och motivera elever till att omfamna läsning, framförallt från yrkesprogrammen på gymnasiet.

– Jag ser gärna att läsningen i klassrummet sker i ett sammanhang och att man arbetar tillsammans med andra för att utveckla sina färdigheter. Den tanken hade jag med in i arbetet med Läs dig stark! säger Jenny.

Läraren kan låta eleverna arbeta med övningarna under ett arbetsområde som en del i ett gemensamt klassrumsarbete. Samtidigt kan barn och unga behöva punktträna på vissa delar av läsningen och vilka delar det är kan se olika ut från elev till elev. Eleverna kan i samråd med sin lärare välja ut specifika övningar att arbeta med på egen hand.

För mig är det alltid viktigt att mina elever blir goda läsare av olika typer av texter för att nå en fördjupad förståelse men också utveckla strategier för att vara kritiska och våga ifrågasätta  det de läst. 
Jenny Edvardsson, författare

Sammanhängande läsning och studieteknik
Jenny har också noterat att den sammanhängande läsningen under skoldagen minskar, och har därför integrerat sammanhängande läsning i övningarna i Läs dig stark! 

– Här får eleverna till exempel möjlighet att utforska och analysera noveller och dikter för att förbättra sin skönlitterära läsförmåga. Viktigt blev också att få in övningar och tips kring studieteknik. Studieteknik och läsning hänger på många sätt samman, säger Jenny.

Verktyg som förbättrar läsningen
Boken fungerar som ett lästräningsmaterial som kan komplettera den ordinarie undervisningen och anpassas efter behov. Den kan användas både i klassrummet och som ett fristående material för vissa elever eller under vissa lektioner. Materialet fungerar för såväl årskurs 7-9 som för gymnasiet.

– Jag  hoppas att elever och lärare ska uppleva Läs dig stark! som ett användbart verktyg för att förbättra läsningen. Jag önskar att eleverna ska känna att de kan ta sig an lästräningen på ett enkelt sätt och att de kan fokusera på de områden som de behöver träna på mest, avslutar Jenny. 

 

Nyfiken på Läs dig stark?

Läs dig stark!  stöttar elevernas lästräning och här finns strategier för studieteknik, skönlitterär läsning, läsning av faktatexter och läsning av digitala texter. 

Materialet låter eleverna öva sig stegvis på olika lässtrategier genom tydliga uppgifter. Här finns repetitiva och roliga uppgifter som är direkt kopplade till de olika strategierna för läsning och studieteknik.

Läs mer 

 

 

09 Okt 2023