Skolstart på lika villkor – lättläst, läsguide och studiestöd ger nya möjligheter  

Nu börjar en ny hösttermin för elever och lärare runt om i landet. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning och ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Med smarta digitala läromedel får både lärare och elever större möjligheter att lära och samarbeta. Funktioner som inbyggd läsguide, lättläst version och studiestöd på modersmål bidrar till en skolstart på lika villkor för alla.

Med Gleerups digitala läromedel kan du som lärare variera och individualisera din undervisning med stora möjligheter att läsa, lyssna, titta och interagera med ett dynamiskt och ständigt aktuellt innehåll. 

Nyheter till skolstart
Lagom till skolstart kommer efterlängtade nyheter som inbyggd läsguide, lättläst textversion och möjlighet att ta del av läromedlen på olika modersmål. 

Lättläst underlättar 
Eleverna har nu möjlighet att välja en lättläst version av texterna i Gleerups historia, geografi och religion 7-9 där huvudinnehållet förklaras på ett mer lättillgängligt sätt.

Den lättlästa versionen finns som ett alternativ till grundtexten i det digitala läromedlet och eleven väljer själv vid varje avsnitt vilket alternativ som ska läsas.

Framförallt är den lättlästa versionen kortare men också skriven med färre svåra ord, vilket underlättar för eleven att ta till sig innehållet och ökar chanserna för att eleven ska kunna nå målen i respektive ämne.

Titta på ett exempel på från avsnittet Liberalismen ur Gleerups historia 7-9 >>

Läsguide stöttar och ger strategier
Den nya inbyggda läsguiden i alla Gleerups SO-ämnen för 4-6 och 7-9 stöttar eleverna i hur de tar sig an texter och ger dem strategier att använda före, under och efter läsningen. Läsguiden har vuxit fram utifrån elevers och lärares behov och har en mycket tydlig koppling till Läslyftet.

Med läsguiden får eleverna hjälp att på ett bättre sätt komma ihåg texterna de läser genom tips om hur de ska tänka före, under och efter att de läser, alltså vilka strategier de ska använda för att förstå och ta till sig textens innehåll.

Läsguiden består av texter som beskriver strategierna steg för steg och textade filmer som visar hur strategierna används i praktiken. 

Läsguiderna stöttar alla elever som på ett eller annat sätt har svårt att läsa ämnestexter och hjälper dem att se vikten av förförståelse, struktur och att öva upp sin läsförmåga.

Titta på ett avsnitt i läsguiden i Gleerups geografi 7-9 >>

Studiestöd på fler språk 
I flera av Gleerups digitala läromedel finns ett inbyggt studiestöd på modersmål. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden. 

Studiestödet är mycket uppskattat och gör att även nyanlända elever kan få en bra ingång i texterna. 

Under hösten kommer studiestödet i flera nya ämnen och på nya språk för både grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.  

Läs mer och se detaljerad förteckning över Gleerups digitala läromedel med studiestöd på modersmål >> 

Ta del av hela läsguiden och fler exempel på lättlästa texter genom att prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar >>

 

10 Aug 2018