Smidig digitalisering på Djäkneparksskolan i Norrköping

Det började med en önskan om ett förändrat arbetssätt i matematiken, något som blev startskottet för Djäkneparksskolans digitalisering. Idag har skolan kommit långt på sin digitala resa och använder digitala läromedel i alla ämnen.

Djäkneparksskolan har jobbat en till en, där alla elever har en dator, i tio år. Skolan har en it-profil och ligger i digital framkant i Norrköpings kommun. Mikael Pedersen, är IKT-pedagog, matematik-, NO-, teknik- och IT-lärare och har arbetat med digitala läromedel i sex år.

– Det började med att vi ville arbeta med ett förändrat arbetssätt i matematiken och det blev startskottet för skolan att använda digitala läromedel, säger Mikael.

– Vi har kommit ganska långt när det gäller att jobba digitalt. Då vi har Gleerups digitala läromedel i samtliga teoretiska ämnen blir det lätt för eleverna och lärarna att komma åt materialet, fortsätter han. 

Superuser för Gleerups digitala läromedel 
I sin roll som superuser för Gleerups digitala läromedel är Mikael ett stort stöd för sina kollegor.

– Eftersom jag är IKT-pedagog så ligger det på mig att hjälpa kollegor och elever med de material vi har på skolan, säger Mikael. 

Råd för smidig implementering 
Mikaels råd till andra skolor för en smidig implementering av digitala läromedel är att börja enkelt och att gå igenom hur materialet fungerar, gärna ämnesvis, innan man börjar arbeta med det.

– Se till att utse superuser, någon eller några som lär sig hur de digitala läromedlen fungerar och kan stötta de andra med de rent tekniska bitarna. Ta kontakt med Gleerups och få stöttning därifrån, det har vi gjort och det har funkat kanon, säger Mikael. 

Kollegialt utbyte mellan skolor kring digitala läromedel 
Djäkneparksskolan har även kontakt med andra skolor i Norrköping som använder Gleerups digitala läromedel och utbyter erfarenheter och tankar över hur man kan arbeta i materialet. 

– Med Gleerups digitala läromedel behöver man inte söka material på annat håll. Eleverna får både uppgifter, genomgångar i filmerna och facit i samma material. Småtesterna som finns i läromedlen uppskattas av både mig och eleverna, säger Mikael.  

Som lärare uppskattar han också funktionen delad vy där man kan ha uppgifter och lärarhandledning sida vid sida, så det blir mer överskådligt. 

– Gleerups digitala läromedel är ett ”rikt” material. Det finns många uppgifter i till exempel matte. Här måste man som lärare välja utifrån tid och vilka elever man har. Det tycker jag är bra, säger Mikael. 

Länkar direkt i Google classroom
Alla skolor i Norrköpings kommun använder Google Classroom och möjligheten att länka samman Gleerups digitala läromedel med Google Classroom underlättar mycket.  

– Vi gör alla planeringar i Google classroom och länkar in i Gleerups digitala läromedel. Detta för att det ska se likadant ut för alla elever och kollegor. Det är lätt att länka in uppgifter och visa eleverna vad de ska göra. Jag använder mig av en veckoplanering och delar då ut uppgifter länkar för just den aktuella veckan, säger Mikael.

Många stödfunktioner som alla kan dra nytta av
Mikael pekar på en rad fördelar med digitala läromedel. 

– Det är lättare att hänvisa till verkligheten där eleverna själva får möjlighet att söka fakta och data. Digitala läromedel är uppdaterade mot omvärlden med det senaste. Det göre det lätt att förstå och lätt att lära sig hur det fungerar, säger Mikael. 

– I digitala läromedel finns dessutom många stödfunktioner för elever med svårigheter som alla kan dra nytta av, fortsätter han.

Övergång oproblematisk 
Övergången till digitala läromedel tycker Mikael inte varit någon svårighet. För en del av kollegorna var det klurigt på olika sätt. Bland annat är man är inte van att läsa från en dator och tycker det är svårt med de rent tekniska bitarna. 

– När vi arbetat ett tag så övervinner de flesta dessa problem och tycker det är bra och ser de fördelar som faktisk finns, säger Mikael. 

Samma sak gäller för eleverna. De som inte använt digitala läromedel är ovana till att börja med. Ofta har de datorvana men inte på det sätt som krävs i en digital lärmiljö. 

– Därför är det viktigt att man som pedagog hela tiden arbetar med materialet och påvisar de funktioner och fördelar som oftast finns i de digitala läromedlen, avslutar Mikael.

Nyfiken på Gleerups digitala läromedel?
Prova vilket läromedel du vill gratis i 30 dagar redan idag! 

Vilka utmaningar och förhoppningar har dina skola eller kommun kring digitaliseringen?
Boka ett besök redan idag så kommer vi till er.

09 Nov 2018