Språkdidaktik för yrkeslärare – Utmaningar och möjligheter

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Språket har en central roll i all utbildning. Det är både lärarens undervisningsredskap och elevernas lärverktyg – så även i yrkesutbildningar. Att använda språket som verktyg handlar om att arbeta aktivt med elevernas språkliga resurser och förutsättningar. Det gör läraren genom att vara tydlig och noggrann med de begrepp och språkliga uttryck som används under lektioner och i läromedel och att erbjuda språkliga stödstrukturer och möjligheter att använda språket på olika sätt och i olika sammanhang. Möjligheterna är många, men det är också utmaningarna.
 

Den här boken utgår från yrkeslärares språkdidaktiska utmaningar och visar hur dessa kan mötas genom en språkligt tillgänglig undervisning, där alla elever kan bidra och vara delaktiga. 
 

Språkdidaktik för yrkeslärare ger många exempel på hur yrkeslärare kan arbeta med språket i undervisningen, både i teoretiska och praktiska moment.  För att kunna göra språkdidaktiska anpassningar och erbjuda alternativa undervisnings- och bedömningsformer behöver yrkesläraren vara språkligt medveten och ha kunskap om språklig sårbarhet. Hur kan läraren arbeta med elever med varierande språkliga förutsättningar, till exempel språkstörning och dyslexi, eller språkligt sårbara elever utan någon diagnostiserad funktionsnedsättning? 
 

Boken vänder sig i första hand till verksamma och blivande yrkeslärare, men kan även användas av lärare och skolledare som arbetar med yrkesutbildning. Boken lämpar sig väl för kollegial fortbildning, inte minst genom de exempel och diskussionsfrågor som finns i det avslutande kapitlet. 
 

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad, där hon även undervisar blivande yrkeslärare. 

Barbro Bruce är legitimerad logoped, med. doktor i logopedi och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. 
 

  • Artikelnr : 51107516
  • Sidor : 176
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Språkdidaktik för yrkeslärare

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 7, 2023. Lektör: Lars-Gunnar Andersson

Språkdidaktik för yrkeslärare är både en forskningsöversikt och ett läromedel för yrkeslärare. Den är genomarbetad och mycket välskriven. Alla lärare är svensklärare, sägs det, men en yrkeslärare ska dessutom göra ett fackspråk tillgängligt för eleverna. Detta ämnesspecifika språk skiljer sig för blivande bilmekaniker, byggnadsarbetare, frisörer och vårdpersonal. […] Begreppet relationskompetens används för att beskriva vad läraren behöver för att uppmärksamma, se och stödja varje elev, oavsett bakgrund. Utmaningarna är många. Det är svårt att både åstadkomma en forskningsöversikt och ett fungerande läromedel. Som läromedel kräver boken en lärares vägledning. Den kan också vara stimulerande läsning för verksamma yrkeslärare, som får en genomtänkt bild av vad de faktiskt gör. […] inom sitt didaktiska fält är den utmärkt och ensam i sitt slag. Jenny Edvardsson är lärare och doktorand i pedagogiskt arbete. Barbro Bruce är logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik.