Insteg Godshantering, faktabok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Insteg är en läromedelsserie i tre delar framtagen för kurser på gymnasieprogrammet fordonsvård och godshantering. Med ett pedagogiskt upplägg och enkelt språk är läromedlen främst avsedda för elever med särskilda behov och elever på yrkesintroduktion. Serien består av tryckta faktaböcker, webbar med instuderingsfrågor, samt digitala läromedel.

Insteg Godshantering, faktabok ger grundläggande kunskaper om arbete i lager och terminaler. Läromedlet beskriver godsets väg från producent till konsument och de system som används för att hantera gods som digitala informationssystem, fraktdokument och märkning av gods. Vidare behandlas olika typer av lastbärare och förpackningar samt vilka lagrings- och staplingsmetoder som används i lager och terminaler. Enklare beräkningar i samband med godshantering som godsvolym och flakmeter beskrivs. Ett omfattande avsnitt behandlar trucktyper, motviktstruckens konstruktion, underhåll och tillsyn samt risker vid truckkörning. I läromedlet finns också avsnitt som tar upp lastsäkring och lyftredskap. Slutligen finns ett avsnitt om säkerhetsaspekter och arbetsmiljö som är en viktig del av lager- och terminalarbete.

Insteg Godshantering, faktabok i korthet:
• pedagogiskt upplägg och enkelt språk
• för elever med särskilda behov och elever på yrkesintroduktion
• ger grundläggande kunskaper om arbete i lager och terminaler

  • Artikelnr : 40691590
  • Sidor : 152
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2019