Insteg Godshantering, digitalt läromedel, lärare, 18 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Läromedlet beskriver godsets väg från producent till konsument och de system som används för att hantera gods som digitala informationssystem, fraktdokument och märkning av gods.

Vidare behandlas olika typer av lastbärare och förpackningar samt vilka lagrings- och staplingsmetoder som används i lager och terminaler. Enklare beräkningar i samband med godshantering som godsvolym och flakmeter beskrivs.

Ett omfattande avsnitt behandlar trucktyper, motviktstruckens konstruktion, underhåll och tillsyn samt risker vid truckkörning.
I läromedlet finns också avsnitt som tar upp lastsäkring och lyftredskap. Slutligen finns ett avsnitt om säkerhetsaspekter och arbetsmiljö som är en viktig del av lager- och terminalarbete.

Materialet är speciellt lämpligt för elever med särskilda behov och elever som går introduktionsutbildningar.
Läromedlet innehåller inga övningar, men sådana finns som en separat digital produkt: Insteg Godshantering Öva.
  • Artikelnr : 40692030