Erik Öman

Erik Öman

Erik Öman är jurist och civilekonom. Han har bland annat arbetat med lagstiftningsutredningar på Regeringskansliet och har undervisat på juristutbildningen vid Uppsala universitet. Sedan 2007 har han i både statliga och privata roller arbetat med regelefterlevnad främst inom bank- och finansbranschen.

Produkter av Erik Öman