LEX Rätten och samhället, 2:a upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt läromedel. 

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok innehåller fyra teman:

• Konstitutionell rätt
• Internationell rätt med EU-rätt
• Straffrätt
• Processrätt

Läromedlet är utvecklat för gymnasiekursen Rätten och samhället. Här förenas teori med praktik, denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Läromedlet belyser också Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.

Denna andra upplaga har kompletterats och utökats med ett antal övningsuppgifter indelade i: Rätt eller fel, Faktafrågor, Lagtext-övningar och Fall.  Innehållet har omarbetats och aktualiserats. Dessutom finns många nya, relevanta faktarutor.

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok i korthet:

• utvecklad för gymnasiekursen Rätten och samhället
• ger teoretisk kunskap och praktisk träning
• tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål
  • Artikelnr : 51103877
  • Sidor : 384
  • Upplaga : 2.4
  • Utgivningsår : 2020
Om serien
LEX – juridik för gymnasium och vuxenutbildning

LEX Juridik

LEX är en läromedelsserie i juridik för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns läromedel för kurserna Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Här förenas träning med praktik. Serien består av tryckta och digitala läromedel.

LEX för Privatjuridik, Affärsjuridik och Rätten och samhället 

  • Tillhandahåller teoretisk kunskap och praktisk träning enligt juridisk metod.
  • Ger insikt i rättsordningens roll i ett demokratiskt samhälle.
  •  Tränar elevernas förmåga att diskutera rättspolitiska och etiska frågor.
  • Gediget lärarmaterial med bildspel, lösningar, utvärderingar, rättsfall och mycket mer.

För dig som vill arbeta med tryckta läromedel!

I LEX-serien finns ett tryckt läromedel per kurs för Privatjuridik, Rätten och samhället samt Affärsjuridik. Här förenas träning med praktik på ett ypperligt sätt. Engagerande texter varvas med övningsuppgifter och djupare diskussionsfrågor. Eleverna tränas i att identifiera problem, söka och tolka relevant rättsregel och att tillämpa denna. Lärarmaterial till de tryckta böckerna hittar du i lärarversionerna av de digitala läromedlen. Här finns bildspel, lösningar, utvärderingar, rättsfall och mycket mer.

För dig som vill arbeta med digitala läromedel!

LEX digitala läromedel är heltäckande läromedel för respektive kurs. Här finns en rad smarta funktioner och extramaterial till både dig och dina elever. Engagerande texter varvas med självrättande övningar, rättsfall och exempel. Lärarversionen innehåller dessutom bildspel, lösningar, utvärderingar, rättsfall och mycket mer.

Recensioner

Dle av recension publicerad i BTJ-häftet nr 19, 2020
Lektör Kent Lindkvist

[...] Denna lärobok ger en omfattande, pedagogisk och välskriven introduktion till fyra rättsområden: den konstitutionella rätten med grundlagarna, det svenska statsskicket och de mänskliga rättigheterna; den internationella rätten, särskilt EU-rätten; brott och straffrätt; processrätten i brottmål och tvistemål med bevisning och dom. Boken innehåller sjutton avsnitt som vart och ett avslutas med sammanfattning av relevanta fakta och lagtexter samt instuderingsfrågor i form av rätt- och felpåståenden. Det finns ett 80-tal foton, ett 20-tal figurer och tablåer, närmare 70 faktarutor, 21 exempelrutor, 45 rättsfallsrutor, 23 diskussionsrutor, närmare 40 övningsuppgifter samt ett sakregister med över 400 uppslagsord. Boken kan även läsas av en intresserad allmänhet och kan användas som referensbok. Denna andra upplaga är uppdaterad särskilt inom straffrätten och med många aktuella exempel sedan första upplagan 2013, som bör bytas ut.

Helhetsbetyg: 5/5