LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok, 3:e upplagan
Prova

LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok, 3:e upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt läromedel. 
 
LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok är utvecklad för gymnasiekursen Affärsjuridik. Här förenas teori med praktik, denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Fokus ligger på de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv. Läromedlet tar upp viktiga områden som till exempel associationsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt med mera. Här behandlas också juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang och olika sätt att lösa affärstvister.

Denna tredje upplaga har kompletterats och utökats med ett antal övningsuppgifter indelade i: Rätt eller fel, Faktafrågor, Lagtext-övningar och Fall. Innehållet har omarbetats och aktualiserats. Dessutom finns många nya, relevanta faktarutor. 

LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok i korthet:
• utvecklad för gymnasiekursen Affärsjuridik
• ger teoretisk kunskap och praktisk träning
• fokuserar på de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv 

 • Artikelnr: 51105994
 • Sidor: 364
 • Upplaga: 3.2
 • Utgivningsår: 2021
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 19, 2021
  Lektör Sven Martinger

  Denna välskrivna bok är den tredje upplagan av Affärsjuridik. Tidigare upplaga bör bytas ut med hänvisning till den inte minst legala uppdatering som nu gjorts.[...] Varje kapitel inleds med en sammanfattning av det i avsnittet behandlade ämnet samt avslutas med Sammanfattning, Rätt eller fel, Fakta, Lagtext (dock inte författningstext som sådan utan frågeställningar som gör att läsaren själv får använda sig av lagtext för att rätt kunna besvara frågorna) och Fall. Genomgående är boken ytterst välskriven och tämligen lätt att ta del av även för den som saknar formell juridisk utbildning. [...]

  Helhetsbetyg: 5/5

Lex – juridik för gymnasieskolan

Lex

Lex är en läromedelsserie i juridik för gymnasiekurserna Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Här förenas träning med praktik. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien