LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok, 3:e upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt läromedel. 
 
LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok är utvecklad för gymnasiekursen Affärsjuridik. Här förenas teori med praktik, denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Fokus ligger på de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv. Läromedlet tar upp viktiga områden som till exempel associationsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt med mera. Här behandlas också juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang och olika sätt att lösa affärstvister.

Denna tredje upplaga har kompletterats och utökats med ett antal övningsuppgifter indelade i: Rätt eller fel, Faktafrågor, Lagtext-övningar och Fall. Innehållet har omarbetats och aktualiserats. Dessutom finns många nya, relevanta faktarutor. 

LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok i korthet:
• utvecklad för gymnasiekursen Affärsjuridik
• ger teoretisk kunskap och praktisk träning
• fokuserar på de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv 

  • Artikelnr : 51105994
  • Sidor : 364
  • Upplaga : 3.2
  • Utgivningsår : 2021
Om serien
LEX – juridik för gymnasium och vuxenutbildning

LEX Juridik

LEX är en läromedelsserie i juridik för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns läromedel för kurserna Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Här förenas träning med praktik. Serien består av tryckta och digitala läromedel.

LEX för Privatjuridik, Affärsjuridik och Rätten och samhället 

  • Tillhandahåller teoretisk kunskap och praktisk träning enligt juridisk metod.
  • Ger insikt i rättsordningens roll i ett demokratiskt samhälle.
  •  Tränar elevernas förmåga att diskutera rättspolitiska och etiska frågor.
  • Gediget lärarmaterial med bildspel, lösningar, utvärderingar, rättsfall och mycket mer.

För dig som vill arbeta med tryckta läromedel!

I LEX-serien finns ett tryckt läromedel per kurs för Privatjuridik, Rätten och samhället samt Affärsjuridik. Här förenas träning med praktik på ett ypperligt sätt. Engagerande texter varvas med övningsuppgifter och djupare diskussionsfrågor. Eleverna tränas i att identifiera problem, söka och tolka relevant rättsregel och att tillämpa denna. Lärarmaterial till de tryckta böckerna hittar du i lärarversionerna av de digitala läromedlen. Här finns bildspel, lösningar, utvärderingar, rättsfall och mycket mer.

För dig som vill arbeta med digitala läromedel!

LEX digitala läromedel är heltäckande läromedel för respektive kurs. Här finns en rad smarta funktioner och extramaterial till både dig och dina elever. Engagerande texter varvas med självrättande övningar, rättsfall och exempel. Lärarversionen innehåller dessutom bildspel, lösningar, utvärderingar, rättsfall och mycket mer.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 19, 2021
Lektör Sven Martinger

Denna välskrivna bok är den tredje upplagan av Affärsjuridik. Tidigare upplaga bör bytas ut med hänvisning till den inte minst legala uppdatering som nu gjorts.[...] Varje kapitel inleds med en sammanfattning av det i avsnittet behandlade ämnet samt avslutas med Sammanfattning, Rätt eller fel, Fakta, Lagtext (dock inte författningstext som sådan utan frågeställningar som gör att läsaren själv får använda sig av lagtext för att rätt kunna besvara frågorna) och Fall. Genomgående är boken ytterst välskriven och tämligen lätt att ta del av även för den som saknar formell juridisk utbildning. [...]

Helhetsbetyg: 5/5