LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok, 4:e upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt läromedel. 

LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok är utvecklad för gymnasiekursen Affärsjuridik. Här förenas teori med praktik. Fokus ligger på de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv. Läromedlet tar upp viktiga områden som till exempel associationsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt med mera. Här behandlas också juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang och olika sätt att lösa affärstvister. Övningarna är indelade i  kategorierna Rätt eller fel, Faktafrågor, Lagtext-övningar och Fall. 

Denna fjärde upplaga har uppdaterats med flera viktiga lagändringar som till exempel den nya konsumentköplagen och förändringarna i Lagen om anställningsskydd. 

LEX Affärsjuridik, fakta- och övningsbok i korthet:
• utvecklad för gymnasiekursen Affärsjuridik
• ger teoretisk kunskap och praktisk träning
• fokuserar på de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv 

 

  • Artikelnr : 51110127
  • Sidor : 364
  • Upplaga : 4.1
  • Utgivningsår : 2023
Om serien
LEX – juridik för gymnasium och vuxenutbildning

LEX Juridik

LEX är en läromedelsserie i juridik för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns läromedel för kurserna Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Här förenas träning med praktik. Serien består av tryckta och digitala läromedel.

LEX för Privatjuridik, Affärsjuridik och Rätten och samhället 

  • Tillhandahåller teoretisk kunskap och praktisk träning enligt juridisk metod.
  • Ger insikt i rättsordningens roll i ett demokratiskt samhälle.
  •  Tränar elevernas förmåga att diskutera rättspolitiska och etiska frågor.
  • Gediget lärarmaterial med bildspel, lösningar, utvärderingar, rättsfall och mycket mer.

För dig som vill arbeta med tryckta läromedel!

I LEX-serien finns ett tryckt läromedel per kurs för Privatjuridik, Rätten och samhället samt Affärsjuridik. Här förenas träning med praktik på ett ypperligt sätt. Engagerande texter varvas med övningsuppgifter och djupare diskussionsfrågor. Eleverna tränas i att identifiera problem, söka och tolka relevant rättsregel och att tillämpa denna. Lärarmaterial till de tryckta böckerna hittar du i lärarversionerna av de digitala läromedlen. Här finns bildspel, lösningar, utvärderingar, rättsfall och mycket mer.

För dig som vill arbeta med digitala läromedel!

LEX digitala läromedel är heltäckande läromedel för respektive kurs. Här finns en rad smarta funktioner och extramaterial till både dig och dina elever. Engagerande texter varvas med självrättande övningar, rättsfall och exempel. Lärarversionen innehåller dessutom bildspel, lösningar, utvärderingar, rättsfall och mycket mer.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2023.
Lektör Sven Martinger

[…] Författarna sammanfattar affärsjuridiken på ett lättbegripligt sätt. Genom bokens lättöverskådliga upplägg är det enkelt att navigera i texten. I en spalt vid sidan om brödtexten förklaras juridiska svåra ord. […] Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och flera olika sorters frågor: Rätt eller fel?, Fakta, Lagtext och Fall. Just detta praktiska anslag är mycket bra för att väcka intresse för juridik och göra den begriplig och relevant. Språket är korrekt och okrångligt. De många färgfotografierna och snygg genomtänkt layout gör boken trevlig att titta i. […] Tidigare upplagor bör bytas ut då juridiken är i ständig förändring, till exempel har konsumentköplagen, lagen om anställningsskydd och lag om företagskonstruktion ändrats.

Helhetsbetyg: 4/5