Mikael Pauli

Mikael Pauli

Mikael Pauli är hovrättsassessor (yngre domare) och rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Vidare är han vice ordförande i Reklamombudsmannens opinionsnämnd samt undervisar på juristlinjen vid Stockholms universitet och vid Domstolsakademin. Han har tidigare varit verksam i Marknadsdomstolen. Förutom läroböcker i juridik omfattar hans författarskap artiklar i rättsvetenskapliga tidskrifter.

Produkter av Mikael Pauli