Räddningsmedicin, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Räddningsmedicin täcker in kursen Räddningsmedicin som är en fördjupningskurs inom vård och omsorg. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och digital lärarhandledning. 

I Räddningsmedicin elevbok, fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Räddningsmedicin vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter. 

Eleverna får lära sig om frågeställningar som: 

 • Hur fungerar vård och omsorg samt medicinska åtgärder vid akuta skador och sjukdomar? 
 • Hur ges första hjälpen och hur bemöts fysiska och psykiska reaktioner vid skador? 
 • Vilka etiska frågeställningar och prioritering av vård och omsorg finns? 
 • Hur fungerar teknisk utrustning och dokumentation? 
 • Hur samverkar räddningstjänsten och andra organisationer? 
 • Hur sker kommunikation och bemötande av människor i svåra situationer? 
 • Vilka lagar och bestämmelser finns? 
 • Vilka risker finns det för transporter av farligt gods? 

 

Räddningsmedicin är: 

 • tillgänglig med ett enkelt språk 
 • ett modernt och aktuellt läromedel 
 • ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande  
 • Artikelnr: 51107684
 • Sidor: 224
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2022
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2022.
Lektör Kajsa Lundmark

[…] Boken är tydlig och utförlig i redovisning av ämnet räddningsmedicin. Texterna tar upp det viktigaste om prehospital organisation, prioritering, triagering och akut omhändertagande enligt algoritmerna L/stora C-ABCDE, teknisk utrustning, kommunikation, dokumentation och rapportering, bemötande och känslomässig första hjälpen, etiska principer och psykisk ohälsa. Varje kapitel har fallexempel på händelser för att illustrera ämnet och räddningspersonalens agerande samt reflektioner för att sätta ljuset på läsarens egna reaktioner och tankar. I slutet av varje kapitel sammanfattas textens faktainnehåll och läsarnas förståelse och inlärning underlättas med en rad instuderingsfrågor. Illustrationerna är frekventa och består av både en mängd fotografier och tydliga teckningar.

Helhetsbetyg: 5/5