Räddningsmedicin, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Räddningsmedicin täcker in kursen Räddningsmedicin som är en fördjupningskurs inom vård och omsorg. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och digital lärarhandledning. 

I Räddningsmedicin elevbok, fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Räddningsmedicin vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter. 

Eleverna får lära sig om frågeställningar som: 

 • Hur fungerar vård och omsorg samt medicinska åtgärder vid akuta skador och sjukdomar? 
 • Hur ges första hjälpen och hur bemöts fysiska och psykiska reaktioner vid skador? 
 • Vilka etiska frågeställningar och prioritering av vård och omsorg finns? 
 • Hur fungerar teknisk utrustning och dokumentation? 
 • Hur samverkar räddningstjänsten och andra organisationer? 
 • Hur sker kommunikation och bemötande av människor i svåra situationer? 
 • Vilka lagar och bestämmelser finns? 
 • Vilka risker finns det för transporter av farligt gods? 

 

Räddningsmedicin är: 

 • tillgänglig med ett enkelt språk 
 • ett modernt och aktuellt läromedel 
 • ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande  
 • Artikelnr : 51107684
 • Sidor : 224
 • Upplaga : 1.3
 • Utgivningsår : 2022
Om serien

Gleerups vård och omsorg

Gleerups vård och omsorg är läromedel utvecklade för vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasiet som vuxenutbildning. Läromedlen har ett pedagogiskt och tillgängligt språk som passar såväl ungdomar som vuxna. I serien finns en titel per kurs. För varje titel finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel i form av elev- respektive lärarversion. Oavsett om du väljer tryckta eller digitala läromedel får du en rad språkutvecklande verktyg till stöd för både dig och dina elever. 

Gleerups vård och omsorg

 • Tillgängligt språk och ett tilltal som passar för såväl gymnasieelever som vuxenstuderande
 • Utvecklade med ett språkutvecklande fokus, här finns en mängd verktyg som stöttar både dig som lärare och dina elever
 • Lärarmaterialet tillhandahåller ett unikt lärarstöd med massvis av tips och råd för din undervisning vilket underlättar och sparar tid för dig i ditt planerings- och bedömningsarbete
 • Ger dig möjlighet att välja om du önskar arbeta med tryckta och/eller digitala läromedel

Elevbok

I serien finns en elevbok per kurs. Alla läromedel är uppbyggda enligt samma tydliga struktur där varje avsnitt bygger på en eller flera delar ur det centrala innehållet för kursen. För att eleverna ska få möjlighet att bearbeta och tillämpa sina nya kunskaper, varvas texten med fallbeskrivningar, löpande frågor för att checka av förståelse, svårare reflektionsfrågor, ordförklaringar, sammanfattningar och instuderingsfrågor.

Beställ provexemplar
 

Lärarhandledning

Till varje elevbok finns en tryckt lärarhandledning med gediget material till din undervisning. I lärarmaterialet hittar du inledningsvis Skolverkets beskrivning av ämnesplan och kursplan som följs av kunskapskraven för den specifika kursen. Varje avsnitt i lärarmaterialet innehåller:

 • Introduktion till avsnittet med koppling till Skolverkets styrdokument
 • Till dig som undervisar, med tips på vad du kan tänka på vid genomförande. Mycket fokus ligger på språkutvecklande undervisning
 • Lektionsförslag med konkreta uppgifter och övningar med tillhörande beskrivning, förklaring och ibland kopieringsunderlag kring upplägg och genomförande
 • Lösningsförslag till läromedlets alla instuderingsfrågor
 • Boktips och länkar
 • Ord att öva på översatta till arabiska


Digitalt läromedel

I serien finns ett digitalt läromedel per kurs som elevversion och lärarversion. I elevversionen hittar du allt innehåll som finns i motsvarande elevbok tillsammans med en rad användningsbara funktioner och stöd för smart studieteknik. Här finns pedagogiska filmer, Begreppa-filmer, utvecklade tillsammans med ILT Education.

Har din skola licens hos ILT Education finns filmerna dessutom på flera olika språk. I lärarversionen hittar du dessutom ett gediget lärarmaterial med extramaterial, stöd och tips till din undervisning. 

Prova digitala läromedel
 

Språkliga utmaningar inom VO

Tips till dig som undervisar inom språk- och yrkesintegrerande utbildning.

Tre tips till din undervising

Smarta tips för din undervisning med Gleerups vård och omsorg.

 

Begreppa-filmer som förklarar

Språkutvecklande verktyg i Gleerups digitala läromedel för vård och omsorg.

Gleerups vård och omsorg på Facebook

Facebookgruppen Gleerups vård och omsorg är till för dig som undervisar inom vård- och omsorg. Här får du inspiration och tips kring undervisning och läromedel. 

Gå med i gruppen 

 

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2022.
Lektör Kajsa Lundmark

[…] Boken är tydlig och utförlig i redovisning av ämnet räddningsmedicin. Texterna tar upp det viktigaste om prehospital organisation, prioritering, triagering och akut omhändertagande enligt algoritmerna L/stora C-ABCDE, teknisk utrustning, kommunikation, dokumentation och rapportering, bemötande och känslomässig första hjälpen, etiska principer och psykisk ohälsa. Varje kapitel har fallexempel på händelser för att illustrera ämnet och räddningspersonalens agerande samt reflektioner för att sätta ljuset på läsarens egna reaktioner och tankar. I slutet av varje kapitel sammanfattas textens faktainnehåll och läsarnas förståelse och inlärning underlättas med en rad instuderingsfrågor. Illustrationerna är frekventa och består av både en mängd fotografier och tydliga teckningar.

Helhetsbetyg: 5/5