CordaNova delkurs 1-4, digital elevträning, 12 mån

CordaNova delkurs 1-4, digital elevträning, 12 mån

Gleerups
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och fyllt på med nytt material samt anpassat upplägget för att passa respektive delkurs. Serien består av tryckta elevböcker, övningshäften samt kompletterande digitalt elev- och lärarmaterial.

CordaNova delkurs 1-4, digital elevträning är elevens komplement till de tryckta böckerna CordaNova delkurs 1-4 samt föregångaren  Corda 1-3. I den digitala elevträningen finns filmer med teorigenomgångar till avsnitten i boken, samt interaktiva övningar och tester där eleven kan testa sina kunskaper. I den digitala elevträningen finns en översikt över elevens resultat, och även du som lärare har en översikt av resultaten i det digitala lärarmaterialet. Här finns även ett separat avsnitt i programmering. Den digitala elevträningen ger ett bra stöd för elever som studerar helt eller delvis på egen hand. Eftersom komplementet till samtliga böcker i CordaNova- och Cordaserien finns i samma digitala material är det enkelt för elever att gå tillbaka till tidigare böckers innehåll, även när man inte längre har tillgång till pappersboken.

CordaNova delkurs 1-4, digital elevträning i korthet:
• elevens komplement till de tryckta böckerna
• filmer med teorigenomgångar, interaktiva övningar och tester
• bra stöd för elever som studerar helt eller delvis på egen hand

  • Artikelnr : 40679321
Om serien
CordaNova – matematik för grundläggande vuxenutbildning

CordaNova – Matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften samt kompletterande digital elevträning och digitalt lärarmaterial.

CordaNova för Matematik delkurs 1-4

  • Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska
  • Utvecklar den grundläggande begreppsförståelsen
  • Uppgifter inriktade på att utveckla förmågan till resonemang och kommunikation
  • Två övningshäften till delkurs 1 respektive 2 för de elever som behöver extra träning 
  • Kompletterande digital elevträning och digitalt lärarmaterial med filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt, delkursprov och mycket annat

Elevbok delkurs 1 och 2
Läs mer och bläddra i smakprov

Övningshäfte delkurs 1
Läs mer och bläddra i smakprov

Övningshäfte delkurs 2
Läs mer och bläddra i smakprov

Digitala komplement

Digital elevträning och digtialt lärarmaterial är komplement till de tryckta böckerna. Här hittar du delkursprov, filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt och mycket mer. 

Digital elevträning
delkurs 1-4
Läs mer

Digitalt lärarmaterial
delkurs 1-4
Läs mer