CordaNova delkurs 1-4, digitalt lärarmaterial, 12 mån

CordaNova delkurs 1-4, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Gleerups
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och fyllt på med nytt material samt anpassat upplägget för att passa respektive delkurs. Serien består av tryckta elevböcker, övningshäften samt kompletterande digitalt elev- och lärarmaterial.

CordaNova delkurs 1-4, digitalt lärarmaterial är lärarens komplement till de tryckta böckerna CordaNova delkurs 1-4 samt föregångaren  Corda 1-3. Det digitala lärarmaterialet innehåller allt som finns i den digitala elevträningen, det vill säga filmer med teorigenomgångar till avsnitten i boken samt interaktiva övningar och tester där eleven kan testa sina kunskaper. Här kan du som lärare följa elevernas resultat från den digitala elevträningen. Du hittar även ett separat avsnitt i programmering. Det digitala lärarmaterialet innehåller dessutom delkursprov, kapitelprov för en del kapitel och ett stort antal extraövningar kopplade till innehållet i böckerna. Detta material finns i redigeringsbart word-format och i pdf-format för utskrift. Det är enkelt att skriva ut eller skicka material i digital form direkt till dina elever.

Corda delkurs 1-4, digitalt lärarmaterial i korthet:
• lärarens komplement till de tryckta böckerna
• stort antal extra övningar och prov kopplade till innehållet i de tryckta böckerna
• programmeringsavsnitt
• ger dig möjlighet att följa elevernas resultat och kommunicera med dem

 

  • Artikelnr : 40679338
Om serien
CordaNova – matematik för grundläggande vuxenutbildning

CordaNova – Matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften samt kompletterande digital elevträning och digitalt lärarmaterial.

CordaNova för Matematik delkurs 1-4

  • Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska
  • Utvecklar den grundläggande begreppsförståelsen
  • Uppgifter inriktade på att utveckla förmågan till resonemang och kommunikation
  • Två övningshäften till delkurs 1 respektive 2 för de elever som behöver extra träning 
  • Kompletterande digital elevträning och digitalt lärarmaterial med filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt, delkursprov och mycket annat

Elevbok delkurs 1 och 2
Läs mer och bläddra i smakprov

Övningshäfte delkurs 1
Läs mer och bläddra i smakprov

Övningshäfte delkurs 2
Läs mer och bläddra i smakprov

Digitala komplement

Digital elevträning och digtialt lärarmaterial är komplement till de tryckta böckerna. Här hittar du delkursprov, filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt och mycket mer. 

Digital elevträning
delkurs 1-4
Läs mer

Digitalt lärarmaterial
delkurs 1-4
Läs mer