CordaNova delkurs 2, övningshäfte

Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand, Elisabet Bellander
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok är en lärobok i två delar, där den andra delen behandlar moment enligt delkurs 2 i kursplanen i matematik på grundläggande nivå.

CordaNova delkurs 2, övningshäfte är ett komplement till lärobokens andra del och innehåller extra övningar till delkurs 2. Uppgifterna är utformade i första hand för att stödja eleven att nå kraven för betyget E. I läroboken finns uppgifter till stöd för samtliga betygsnivåer. Övningshäftet fungerar som elevens arbetshäfte där redovisningar och svar skrivs in direkt i häftet. I häftet finns även sammanställning av viktiga begrepp, som kan utgöra underlag för diskussion mellan elever och mellan elever och lärare. Övningshäftet är speciellt lämpligt för elever med kort utbildningsbakgrund och för elever som behöver extra träning av basfärdigheter från delkurs 2.

 

  • Artikelnr : 40696199
  • Sidor : 72
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2017
Om serien
CordaNova – matematik för grundläggande vuxenutbildning

CordaNova – Matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften samt kompletterande digital elevträning och digitalt lärarmaterial.

CordaNova för Matematik delkurs 1-4

  • Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska
  • Utvecklar den grundläggande begreppsförståelsen
  • Uppgifter inriktade på att utveckla förmågan till resonemang och kommunikation
  • Två övningshäften till delkurs 1 respektive 2 för de elever som behöver extra träning 
  • Kompletterande digital elevträning och digitalt lärarmaterial med filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt, delkursprov och mycket annat

Elevbok delkurs 1 och 2
Läs mer och bläddra i smakprov

Övningshäfte delkurs 1
Läs mer och bläddra i smakprov

Övningshäfte delkurs 2
Läs mer och bläddra i smakprov

Digitala komplement

Digital elevträning och digtialt lärarmaterial är komplement till de tryckta böckerna. Här hittar du delkursprov, filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt och mycket mer. 

Digital elevträning
delkurs 1-4
Läs mer

Digitalt lärarmaterial
delkurs 1-4
Läs mer