Hälsopedagogik, elevbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hälsopedagogik är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Hälsopedagogik innehåller 10 teman:
Perspektiv på hälsa
Folkhälsoarbete
Det salutogena perspektivet
Arbete, fritid och hälsa
Inflytande, delaktighet och jämställdhet
Frisk- och riskfaktorer
Kriser och krishantering
Lagar, mål och regler
Hälsoanalys
Att möta och bemöta

Hälsopedagogik tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. Denna andra upplaga har uppdaterats med aktuell forskning och statistik, övningar och texter har delvis skrivits om. Här finns fördjupningar inom olika områden, till exempel Idrottspsykologi och Innanförskap och utanförskap i sociala medier samt ett helt nytt kapitel om Interaktion och kommunikation.  Läromedlet behandlar frågor som varför den psykiska ohälsan har ökat och hur hälsan påverkas av kost, motion, droger och stress.

Hälsopedagogik i korthet:
• består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb
• tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys

  • Artikelnr: 40694225
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2.6
  • Utgivningsår: 2017
Recensioner

[…]Innehållet är gediget, språket tydligt och lättläst utan att vara simpelt och den pedagogiska uppbyggnaden utmärkt. Svårare nyckelord definieras både i marginalen och i en ordlista bak i boken. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, instuderingsfrågor och uppgifter. De senare är varierande och kreativa och förstärker inlärningen. Uppgifterna lämpar sig utmärkt för samarbete med andra ämnen, som exempelvis svenska. Fungerande färgfoton illustrerar. Författare är Tove Phillips som är lärare i barn- och fritidsämnen. Detta är en andra, uppdaterad upplaga.

BTJ-häftet nr 10, 2017, Lektör Agneta Eriksson