Hälsopedagogik, elevbok, 3:e uppl

Nyhet!
Av
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups barn och fritid är läromedel som väcker elevernas intresse! Varje elevbok är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlen består av elevbok, lärarhandledning samt digitalt läromedel. 
 

Varje läromedel har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor gör eleverna aktiva i sitt lärande
.

Hälsopedagogik, elevbok, 3:e upplagan är skriven för kursen med samma namn. I denna tredje upplaga finns uppdaterad information, omarbetade texter och fokus på centrala begrepp. Det finns även helt nya inslag i form av en studieguide och text om källkritik. 
 

Läromedlet kretsar kring hälsa och hälsofrämjande arbeten samt går igenom ämnen som faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys.

Hälsopedagogik diskuterar frågor som:
Varför har den psykiska ohälsan ökat? Hur påverkas vår hälsa av kost, motion, droger och stress? Vad kan man göra för att påverka människor så att de väljer en mer hälsosam livsstil?

Hälsopedagogik, elevbok, 3:e upplagan
•    stöttar och uppmuntrar eleverna att vara aktiva i sitt lärande
•    innehåller studieguide, text om källkritik samt fokus på centrala begrepp
•    är skriven med ett tydligt och tillgängligt språk.

  • Artikelnr: 51109961
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 3.1
  • Utgivningsår: 2023