Lärande och utveckling, elevbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Lärande och utveckling är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn.
Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.
  
Lärande och utveckling handlar om människans utveckling från barndom till ålderdom och om hur vi utvecklar våra kunskaper och färdigheter. Denna andra upplaga har uppdaterats, fått en ny form och delvis skrivits om samt kompletterats med fördjupningar, aktuell forskning och nya övningsuppgifter. Läromedlet tar upp ämnen som motorisk-, intellektuell-, social- och emotionellutveckling, utvecklingsteorier, kunskapssyn, fostran och lärande.

Lärande och utveckling i korthet:
• består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb
• tar upp ämnen som motorisk-, intellektuell-, social- och emotionellutveckling, utvecklingsteorier, kunskapssyn, fostran och lärande

  • Artikelnr: 40694201
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2.6
  • Utgivningsår: 2017
Recensioner

[...] Denna upplaga är till stor del omarbetad både layout- och textmässigt. Statistik och information är uppdaterad och flera nya fördjupnings- och diskussionsuppgifter har tillkommit. Boken tar upp mognaden från barndom till ålderdom inom många områden, t.ex. motorisk, social och intellektuell utveckling. Jag tycker att Tove Phillips lyckats
mycket bra genom att boken är så heltäckande och lättläst trots att den innehåller mycket information och fakta. Fallbeskrivningarna är intressanta och boken är pedagogiskt upplagd med instuderingsfrågor och uppgifter. En ovanligt bra lärobok med trevlig layout.

BTJ-häfte nr 16, 2017, Marianne Ericson