Impuls Fysik 2, elevbok
Prova

Impuls Fysik 2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Impuls är ett basläromedel i fysik för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel. Här finns basen i din fysikundervisning med allt från klassiska beräkningsuppgifter till diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer.

Impuls Fysik 2, elevbok är skapad för gymnasiekursen Fysik 2. Eleverna får arbeta med att resonera om fysik, göra fysikaliska beräkningar och dokumentera. Dessutom finns en mängd lösta exempel som underlättar förståelsen.

Impuls i korthet:
• ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
• är ett basläromedel med digitala komponenter
• innehåller ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

 • Artikelnr: 40677082
 • Sidor: 372
 • Upplaga: 1.8
 • Utgivningsår: 2012
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 12124322

  Lektör: Ingvar Kroon

   

   

  Impuls. Fysik. 2, en helt omarbetad och utökad version av Nexus. Fysik. B, är gjord för andra gymnasiefysikkursen enligt Gy 2011. Bokens målgrupp är elever på naturvetenskapligt och tekniskt gymnasieprogram och innehåller ämnesplanens nya moment och arbetssätt. Rörelse och krafter, ljud och mekaniska vågor, elektromagnetism, vågor och partiklar samt astrofysik behandlas. Teoriavsnitt med belysande lösta exempel följs av övningsuppgifter av både beskrivande och beräknande karaktär, med svar, som testar förståelsen. Kapitlen avslutas med teorisammanfattning, övningsuppgifter i tre olika avdelningar med stigande svårighetsgrad med svar, fundera- och diskutera-uppgifter samt laborationsförslag att prova på individuellt. Tonvikten i innehållet ligger på vardagsanknytning och att successivt utveckla förmågan att lösa fysikproblem av både kvalitativ och kvantitativ natur. En lättillgänglig och lättläst lärobok med välvalda exempel, bra bildmaterial och möjligheter till varierad undervisning för intresseväckande och bestående kunskaper. Författarna har mångårig lärarerfarenhet av fysikundervisning.
Impuls Fysik för gymnasieskolan

Impuls fysik

Impuls fysik 1 och 2 är ett basläromedel i fysik för gymnasieskolan. Här finns basen i din fysikundervisning: Klassiska beräkningsuppgifter, diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer. Fysiken kopplas till vardagsfenomen genom ett pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk. Serien består av tryckta böcker, webbar och digitala läromedel.

Mer om serien