Impuls Fysik 1, digitalt läromedel, elev, 6 mån

Lars Fraenkel, Daniel Gottfridsson, Ulf Jonasson
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Impuls Fysik 1 är ett heltäckande digitalt läromedel i fysik för gymnasieskolan, skapat i enlighet med styrdokumenten i Gy11. 


Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Impuls Fysik 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här öppnas nya möjligheter att levandegöra fysiken och variera undervisningen.

Interaktivt och multimodalt 
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Här varvas välskrivna texter med bilder, animeringar, filmer och en mängd simuleringar.

Tester och övningar 
Självrättande tester och övningar ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre. 

Lärarstöd 
Impuls Fysik 1 innehåller lärarmaterial i form av lösningsförslag till alla uppgifter i boken, timplanering, provförslag med facit, laborationsförslag med mera.
 
Personlig lärupplevelse 
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
I Impuls Fysik 1 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr : 40679673
Om serien
Impuls – fysik för gymnasium och vuxenutbildning

Impuls Fysik

Impuls är en läromedelsserie i fysik för gymnasium och vuxenutbildning. Här finns basen till din fysikundervisning: Klassiska beräkningsuppgifter, diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer. Fysiken kopplas till vardagsfenomen genom ett pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk. Serien består av tryckta läromedel med digitala komplement samt digitala läromedel.

Impuls för Fysik 1 och 2

  • Ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
  • Kopplar fysiken till vardagsfenomen
  • Varierande läromedel med allt från klassiska beräkningsuppgifter till diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer
  • Tränar eleverna i att resonera kring fysik, göra fysikaliska beräkningar och dokumentera
  • Med en mängd lösta exempel underlättas förståelsen
  • Lösningsförslag finns till samtliga beräkningsuppgifter
  • Innehåller ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

För dig som vill arbeta digitalt!

Impuls digitala läromedel är heltäckande läromedel för Fysik 1 och 2. Här öppnas nya möjligheter att levandegöra fysiken och variera undervisningen. Välskrivna texter varvas med bilder, animeringar, filmer och en mängd simuleringar. I lärarversionen finns dessutom lösningsförslag till alla uppgifter, timplanering, provförslag med facit och laborationsförslag.  

Tryckta läromedel + digitala komplement

I serien finns ett tryckt läromedel per kurs och kompletterande digitalt material i form av elevträning och lärarmaterial. Här finns självrättande övningar, filmsekvenser som förklarar lösta exempel, laborationer och mängder av simuleringar. I lärarversionen finns dessutom kursplanering och pedagogiska tips, extra övningsuppgifter med facit, kapitelprov, slutprov, lösningsförslag till alla uppgifter samt ett stort antal laborationsförslag. 

Övningsböcker i fysik

Gleerups övningsböcker för Fysik 1 och 2 har en kapitelindelning som passar strukturen i Impuls, men kan användas av alla som läser fysik oavsett läromedel. Övningsböckerna innehåller en mängd uppgifter i tre svårighetsgrader med facit till samtliga.