Impuls Fysik 1 och 2, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Impuls Fysik 1 och 2, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Impuls är basläromedel i fysik för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy 2011.

Impuls Fysik 1 och 2, digitalt lärarmaterial är ett komplement till elevböckerna i serien. Det digitala lärarmaterialet innehåller kursplanering och pedagogiska tips, extra övningsuppgifter med facit, kapitelprov, slutprov samt ett stort antal laborationsförslag.

Impuls Fysik 1 och 2, digitalt lärarmaterial i korthet:
• ger förslag på prov till bokens olika kapitel
• ger förslag på laborationer som passar till kursen
• frigör undervisningstid för dig som lärare, då eleverna lättare kan lösa uppgifter på egen hand om de utnyttjar de lösningsförslag som finns i det digitala materialet.

  • Artikelnr: 40674173
Om serien
Impuls – fysik för gymnasium och vuxenutbildning

Impuls Fysik

Impuls är en läromedelsserie i fysik för gymnasium och vuxenutbildning. Här finns basen till din fysikundervisning: Klassiska beräkningsuppgifter, diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer. Fysiken kopplas till vardagsfenomen genom ett pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk. Serien består av tryckta läromedel med digitala komplement samt digitala läromedel.

Impuls för Fysik 1 och 2

  • Ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
  • Kopplar fysiken till vardagsfenomen
  • Varierande läromedel med allt från klassiska beräkningsuppgifter till diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer
  • Tränar eleverna i att resonera kring fysik, göra fysikaliska beräkningar och dokumentera
  • Med en mängd lösta exempel underlättas förståelsen
  • Lösningsförslag finns till samtliga beräkningsuppgifter
  • Innehåller ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

För dig som vill arbeta digitalt!

Impuls digitala läromedel är heltäckande läromedel för Fysik 1 och 2. Här öppnas nya möjligheter att levandegöra fysiken och variera undervisningen. Välskrivna texter varvas med bilder, animeringar, filmer och en mängd simuleringar. I lärarversionen finns dessutom lösningsförslag till alla uppgifter, timplanering, provförslag med facit och laborationsförslag.  

Tryckta läromedel + digitala komplement

I serien finns ett tryckt läromedel per kurs och kompletterande digitalt material i form av elevträning och lärarmaterial. Här finns självrättande övningar, filmsekvenser som förklarar lösta exempel, laborationer och mängder av simuleringar. I lärarversionen finns dessutom kursplanering och pedagogiska tips, extra övningsuppgifter med facit, kapitelprov, slutprov, lösningsförslag till alla uppgifter samt ett stort antal laborationsförslag. 

Övningsböcker i fysik

Gleerups övningsböcker för Fysik 1 och 2 har en kapitelindelning som passar strukturen i Impuls, men kan användas av alla som läser fysik oavsett läromedel. Övningsböckerna innehåller en mängd uppgifter i tre svårighetsgrader med facit till samtliga.