Impuls Fysik 2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Impuls är ett basläromedel i fysik för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel. Här finns basen i din fysikundervisning med allt från klassiska beräkningsuppgifter till diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer.

Impuls Fysik 2, elevbok är skapad för gymnasiekursen Fysik 2. Eleverna får arbeta med att resonera om fysik, göra fysikaliska beräkningar och dokumentera. Dessutom finns en mängd lösta exempel som underlättar förståelsen.

Impuls i korthet:
• ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
• är ett basläromedel med digitala komponenter
• innehåller ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

 • Artikelnr : 40677082
 • Sidor : 372
 • Upplaga : 1.1
 • Utgivningsår : 2012
Om serien
Impuls – fysik för gymnasium och vuxenutbildning

Impuls Fysik

Impuls är en läromedelsserie i fysik för gymnasium och vuxenutbildning. Här finns basen till din fysikundervisning: Klassiska beräkningsuppgifter, diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer. Fysiken kopplas till vardagsfenomen genom ett pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk. Serien består av tryckta läromedel med digitala komplement samt digitala läromedel.

Impuls för Fysik 1 och 2

 • Ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
 • Kopplar fysiken till vardagsfenomen
 • Varierande läromedel med allt från klassiska beräkningsuppgifter till diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer
 • Tränar eleverna i att resonera kring fysik, göra fysikaliska beräkningar och dokumentera
 • Med en mängd lösta exempel underlättas förståelsen
 • Lösningsförslag finns till samtliga beräkningsuppgifter
 • Innehåller ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

För dig som vill arbeta digitalt!

Impuls digitala läromedel är heltäckande läromedel för Fysik 1 och 2. Här öppnas nya möjligheter att levandegöra fysiken och variera undervisningen. Välskrivna texter varvas med bilder, animeringar, filmer och en mängd simuleringar. I lärarversionen finns dessutom lösningsförslag till alla uppgifter, timplanering, provförslag med facit och laborationsförslag.  

Tryckta läromedel + digitala komplement

I serien finns ett tryckt läromedel per kurs och kompletterande digitalt material i form av elevträning och lärarmaterial. Här finns självrättande övningar, filmsekvenser som förklarar lösta exempel, laborationer och mängder av simuleringar. I lärarversionen finns dessutom kursplanering och pedagogiska tips, extra övningsuppgifter med facit, kapitelprov, slutprov, lösningsförslag till alla uppgifter samt ett stort antal laborationsförslag. 

Övningsböcker i fysik

Gleerups övningsböcker för Fysik 1 och 2 har en kapitelindelning som passar strukturen i Impuls, men kan användas av alla som läser fysik oavsett läromedel. Övningsböckerna innehåller en mängd uppgifter i tre svårighetsgrader med facit till samtliga.

Recensioner

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 12124322

Lektör: Ingvar Kroon

 

 

Impuls. Fysik. 2, en helt omarbetad och utökad version av Nexus. Fysik. B, är gjord för andra gymnasiefysikkursen enligt Gy 2011. Bokens målgrupp är elever på naturvetenskapligt och tekniskt gymnasieprogram och innehåller ämnesplanens nya moment och arbetssätt. Rörelse och krafter, ljud och mekaniska vågor, elektromagnetism, vågor och partiklar samt astrofysik behandlas. Teoriavsnitt med belysande lösta exempel följs av övningsuppgifter av både beskrivande och beräknande karaktär, med svar, som testar förståelsen. Kapitlen avslutas med teorisammanfattning, övningsuppgifter i tre olika avdelningar med stigande svårighetsgrad med svar, fundera- och diskutera-uppgifter samt laborationsförslag att prova på individuellt. Tonvikten i innehållet ligger på vardagsanknytning och att successivt utveckla förmågan att lösa fysikproblem av både kvalitativ och kvantitativ natur. En lättillgänglig och lättläst lärobok med välvalda exempel, bra bildmaterial och möjligheter till varierad undervisning för intresseväckande och bestående kunskaper. Författarna har mångårig lärarerfarenhet av fysikundervisning.