Psykologi 1, elevbok, 2:a uppl

Nyhet!
Av
Bok
Ej i lager
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn som ges på både Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Psykologi 1, elevbok innehåller sex teman:
• Psykologins historiska framväxt
• Kognitionspsykologi
• Biologisk psykologi
• Socialpsykologi
• Verklighetsuppfattning och självbild
• Psykisk hälsa och ohälsa
 
Detta är den andra upplagan av boken. Den innehåller uppdaterad statistik och nya fördjupningar som tar upp modern forskning och samtida fenomen. För att främja elevaktivitet blandas texterna i boken med olika typer av frågor som både får eleven att kritiskt granska det som lästs och att sätta sin nya kunskap i ett sammanhang.

Psykologi 1 är:
•  ett modernt och aktuellt läromedel
•  ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande
•  ett läromedel som visar hur psykologin har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar 

  • Artikelnr: 51103273
  • Sidor: 248
  • Upplaga: 1.1
  • Utkommer: 2021-04-01
  • Utgivningsår: 2021
Läromedel i psykologi för Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg – nya möjligheter till flexibelt lärande

Tillgängliga och inkluderande läromedel som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, lärarhandledning, lärarwebb och ett komplett digitalt läromedel.