Psykologi 1, elevbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn som ges på både Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Psykologi 1, elevbok innehåller sex teman:
• Psykologins historiska framväxt
• Kognitionspsykologi
• Biologisk psykologi
• Socialpsykologi
• Verklighetsuppfattning och självbild
• Psykisk hälsa och ohälsa
 
Detta är den andra upplagan av boken. Den innehåller uppdaterad statistik och nya fördjupningar som tar upp modern forskning och samtida fenomen. För att främja elevaktivitet blandas texterna i boken med olika typer av frågor som både får eleven att kritiskt granska det som lästs och att sätta sin nya kunskap i ett sammanhang.

Psykologi 1, elevbok är:
•  ett modernt och aktuellt läromedel
•  ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande
•  ett läromedel som visar hur psykologin har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar 

  • Artikelnr: 51103273
  • Sidor: 248
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Psykologi – för barn- och fritid och vård- och omsorg

Psykologi 1

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn på barn- och fritidsprogrammet och inom vård- och omsorgsutbildning. Läromedlet består av elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2021
Lektör Annette Sjöberg

[...] Denna andra upplaga innehåller ny och uppdaterad statistik och fler fördjupningsavsnitt. Liksom den tidigare upplagan följer bokens kapitel kursplanen och strukturen är densamma som i första upplagan. Fakta varvas med fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor. [...] Fördjupningsavsnitten är intressanta och handlar bland annat om behaviorism i barnuppfostran, bortträngda minnen och vittnespsykologi, olika metoder för att avbilda hjärnan, nya familjekonstellationer, slumpens betydelse och självskadebeteende. Psykologi. 1 är rikligt illustrerad med färgbilder. Den är mycket pedagogiskt upplagd och sammanfattar grunderna i ämnet på ett bra sätt. [...] 

Helhetsbetyg: 5/5