Perspektiv på historien Plus, elevbok, 2:a uppl
Prova

Perspektiv på historien Plus, elevbok, 2:a uppl

Av , , Hans Nyström
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel.  

Perspektiv på historien Plus, elevbok  är framtagen för kursen Historia 1b och är mer omfattande än Perspektiv på historien 1b. Här ges en fyllig, kronologisk framställning av historien från äldre tider till idag. I denna andra upplaga har den genushistoriska tråden stärkts och det globala perspektivet blivit tydligare. Likt tidigare varvas texten med dokumentövningar av skiftande karaktär och svårighetsgrad. Här får eleverna öva sina färdigheter som historiker. Denna andra upplaga har även stärkts med en serie analyserande övningar där grundläggande problemställningar i historien diskuteras utifrån skilda tolkningar. Även dessa texter har tillhörande frågor där eleverna exempelvis får jobba med orsak–verkan, historiebruk eller olika perspektiv. Liksom tidigare avslutas varje kapitel med en sammanfattning.

Perspektiv på historien Plus, elevbok i korthet:
• fyllig, kronologisk framställning av historien från de första människorna fram till idag
• stark genushistorisk tråd och tydligt globalt perspektiv
• dokumentövningar och analyserande övningar
• frågor av olika typ efter varje avsnitt
 • Artikelnr: 40696847
 • Sidor: 600
 • Upplaga: 2.5
 • Utgivningsår: 2017
 • Recensioner

  BTJ-häfte nr 8, 2018
  Lektör Katrine Hamori

  [...] Det innehåller 12 välmatade kapitel, från ”Vägar till historien” med bland annat ett fylligt avsnitt om bruk och missbruk av historien – fram till kapitlen ”Kallt krig och kolonial frigörelse” samt om tiden efter 1989. I denna upplaga har flera nya omfattande inslag lagts till, som till exempel de om historiebruk och källkritik. Därmed följer denna upplaga de nya kraven vad gäller kursplanen för ämnet. [...] Det pedagogiska materialet har utökats och är nu fylligare. Övningarna är engagerande och ger eleven de nödvändiga redskapen för att kunna fördjupa och konkretisera sina kunskaper och sin syn på historieämnet.

   

Perspektiv på historien - Historia för Gymnasieskolan

Perspektiv på historien

Perspektiv på historien är en klassiker bland läromedel i historia för gymnasiet. Serien består av tryckta basböcker, temaböcker, kommentarshäften till övningarna i de tryckta böckerna och digitala läromedel.

Mer om serien