Psykologi 1, digital, elevlic, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Psykologi 1 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med denna uppdaterade version av Psykologi 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet tar bland annat upp och förklarar teorier kring psykologi, redogör för självbilder och verklighetsuppfattning samt visar hur psykologin vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar.
Eleverna får lära sig frågeställningar som:
  • Varför är du som du är?
  • Varför beter du dig som du gör?
  • Var går gränsen mellan att vara psykiskt frisk och psykiskt sjuk?
Interaktivt och multimodalt 
Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, länkar och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen. 

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
Psykologi 1 täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 40687258
Om serien
Psykologi – för barn- och fritid och vård- och omsorg

Psykologi 1

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn på barn- och fritidsprogrammet och inom vård- och omsorgsutbildning. Läromedlet består av elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.