Följ med på äventyr!

Ord & Äventyr är en ny serie för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Enkelt att individanpassa med läsebok och arbetsuppgifter i flera nivåer. 

Ord & Äventyr är en ny serie för årskurs 1–3.
Läsebok och övningar i olika nivåer
Spännande historia som lockar till läsning
Helt enligt den nya kursplanen
Beställ ditt eget premiärpaket av Ord & Äventyr

Beställ ditt premiärpaket av Ord & äventyr!

Du får provexemplar av Läseböcker, Arbetsbok och Lärarhandledning

Läsebok i tre nivåer 

Mysterier på Äppelstigen, läseboken för årskurs 1, finns i tre nivåer för att kunna möta varje elev och individualisera den enskilda lästräningen.

Vi får följa vännerna Dima och Ville när de löser gåtan med den försvunna osten. De letar efter en råtta som Dima vill ha till husdjur, någon med lysande ögon dyker upp i trädgården och samtidigt tätnar mystiken kring en hemlighetsfull popstjärna som heter Sam Star. Alla verkar känna till honom – men var finns han?

 

Mysterier på Äppelstigen, läseboken för årskurs 1, finns i tre nivåer

Läsebok 1A
Riktar sig till elever
som ännu inte har knäckt
läskoden.
Provläs Läsebok 1A

Läsebok 1B
är för de elever som
läser enkla meningar.
Provläs Läsebok 1B

Läsebok 1C
är för de elever som
läser med flyt, och används även
för högläsning och textsamtal.
Provläs Läsebok 1C

Ord & Äventyr Arbetsbok innehåller lättarbetade uppgifter kopplade till texterna i läseboken.


Digital elevträning

I Ord & Äventyr digital elevträning finns självrättande uppgifter och färdighetsträning. Varje elev kan lyssna på läsebokens alla texter så många gånger de behöver.

Arbetsbok med individanpassning

  • Lättarbetade uppgifter kopplade till texterna i läseboken

  • Uppgifter på olika nivåer gör det enkelt att individanpassa

  • Utvecklar elevernas läs- och skrivförmåga

Provläs Ord & Äventyr 1 Arbetsbok

Uppgifter på olika nivåer i Ord & Äventyr Arbetsbok gör det enkelt att individanpassa.

Lärarhandledning och digitalt lärarstöd

Lärarhandledningen innehåller tydliga arbetsgångar och metodiska tips på hur du kan arbeta och i det digitala lärarstödet finns allt du behöver för inspirerande genomgångar.

Lärarhandledning och digitalt lärarstöd

Vad är det som är så bra med Ord & Äventyr? Träffa teamet bakom och hör dem berätta!

Katarina Genar läser högt ur spännande Läsebok 1, Mysteriet på Äppelstigen.

Kort intervju med Katarina Genar, författare till Ord & Äventyrs läseböcker.

 

Eva Malm är författare till Arbetsböcker och Lärarhandledning. Eva har över 20 års erfarenhet av undervisning i åk 1-6. Hon är speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling.

Katarina Genar

 

Katarina Genar är författare till Läseböckerna, en populär barnboksförfattare och utbildad skollogoped. Hon besöker ofta skolor för att inspirera elever till läsning och skrivning.

Följ Facebookgruppen F-3

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.

Följ Facebookgruppen F-3