Läs med Majk och Sam för F-1

Läs med Majk och Sam

Läs med Majk och Sam är ett lekfullt läs- och skrivmaterial för F-1. Grunden är gemensam läsning och samtal utifrån högläsningstexter. I en underfundig berättelse med humor och värme får vi följa kompisarna Majk och Sam under deras första två år i skolan. Barnen har ett stort gemensamt intresse, djur.

Högläsningen i fokus
Två läsnivåer i samma läsebok
Lekfullt med tydlig progression

Beställ ditt Premiärpaket av Läs med Majk och Sam!

Du får smakprov av Högläsningsbok, Läsebok och Arbetsbok för F och 1

 

Tre anledningar att testa Läs med Majk och Sam i din undervisning!

Läs med Majk och Sam Förskoleklass

Högläsningsbok Fluffarnas värld

I högläsningsboken för förskoleklass lär vi känna Majk och Sam. Vi följer dem genom skolstarten och igenkänningen är stor. Så småningom intresserar sig barnen i boken för att göra garn-figurer och att bygga en egen värld till dem – Fluffarnas värld. Boken innehåller 23 kapitel. Tanken är att ni arbetar med ett kapitel i veckan.

Provläs Högläsningboken för F-klass 

 

Högläsningsbok förskoleklass – Fluffarnas värld
Fluffarna
Arbetsbok förskoleklass – Fluffarnas värld

Arbetsbok 
Fluffarnas värld

Den varierade och tydliga arbetsboken är kopplad till högläsningsboken Fluffarnas
värld. Boken passar både för elever som inte knäckt läs- och skrivkoden och för de som kommit en liten bit på vägen i sin läsutveckling. Arbetsboken fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav och grundläggande ljudanalys, men innehåller också utmaningar för de elever som kan arbeta vidare.
 

Provläs Arbetsboken för F-klass

 

Lärarhandledning
med digitalt lärarstöd

I lärarhandledningen finns allt stöd du behöver:

  • Tydliga arbetsgångar och metodiska förslag på hur du kan arbeta med högläsningsbok och arbetsbok
  • Stöd för hur du kan arbeta med texterna före under och efter högläsningen
  • Kopieringsunderlag för repetition och extra utmaning.


I det digitala lärarstödet finns stöd för gemensamma genomgångar, bilder att projicera, och kopieringsunderlag.

Mer om det digitala lärarstödet

Läs med Majk och Sam årskurs 1

Högläsningsbok årksurs 1 – Klassens djurklubb

Högläsningsbok 
Klassens djurklubb

I högläsningsboken för årskurs 1 börjar Majk och Sam i ettan. Författarna beskriver barnens vardag med humor och värme. I skolan intresserar sig klassen för att ta med
sig olika gosedjur, och så småningom startar de en klubb – Klassens djurklubb.
 

Provläs Högläsningsbok för åk 1
 

Läsebok – Klassens djurklubb

Klassens djurklubb är en lekfull och finurlig läsebok för eleverna, med mycket bildstöd och två olika textnivåer i samma bok. Vi följer Majk och Sam i deras vardag och deras skoldagar under årskurs 1. Klassens gemensamma engagemang för att starta en djurklubb ger många möjligheter att samtala om relationer, gemenskap och vardagsnära händelser.

Provläs Läsebok för åk 1

Läsebok Årskurs 1 – Klassens djurklubb

Arbetsbok 
Klassens djurklubb

I arbetsboken för årskurs 1 arbetar eleven med
ljudanalys, att forma bokstäver och med
läsförståelse utifrån högläsning och läsebok.
Här finns också extra uppdrag för de elever
som behöver utmaningar.

Provläs Arbetsbok för åk 1
 

Lärarhandledning åk 1 – Klassens djurklubb
Arbetsbok åk 1 – Klassens djurklubb

Lärarhandledning
med digitalt lärarstöd

Lärarhandledningen innehåller tydliga arbetsgångar
och metodiska förslag på hur du kan arbeta med
elevmaterialet. Här finns stöd för hur du kan arbeta
med texterna före, under och efter läsningen, och
kopieringsunderlag för repetition och extra utmaning.

 I det digitala lärarstödet finns underlag för gemensamma genomgångar: bilder, läse- och arbetsbokens sidor och kopieringsunderlag.
 

Mer om Lärarhandledningen för åk1

Richard Hultén


Richard Hultén

Richard Hultén arbetar som lärarcoach i Stockholms stad och har över 25 års erfarenhet av undervisning i årskurserna F-3. Han är författare till ett stort antal läromedel.

 

Malin Aronsson

Malin Aronsson har arbetat som journalist i tjugo år. Hon har arbetat med produktioner med och för barn, och har dessutom stor erfarenhet av mötet med barn i sitt långvariga uppdrag som ideell ledare inom föreningsverksamhet.
 

Malin Aronsson

Följ Facebookgruppen F-3

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.