Alla kan lyckas med Prima matematik! 

Läraren Tobias Israelsson driver den populära bloggen och facebook-gruppen Tobias klassrum.  Att nya Prima matematik inbjuder till att resonera, kommunicera och jobba praktiskt gör att alla elever kan lyckas med den här matteboken, menar Tobias. Följ med till Tobias klassrum på en mattelektion. 

– Jag uppskattar nya Prima matematik för att den har ett så tydligt målfokus, strukturerade kapitel och ett lagom omfång, säger Tobias Israelsson. 

Tobias Israelsson är lärare i en etta på idrottsskolan Prolympia i Jönköping.  Han ligger också bakom den populära bloggen och facebook-gruppen Tobias klassrum där han inspirerar, berättar om sin undervisning och publicerar material. 

– Nya Prima gör det enkelt att individualisera min undervisning med hjälp av utmaningsuppgifter för de som behöver utmaning och repetitionsuppgifter för de som behöver repetera, säger Tobias.

Matematiklektionerna tydlig struktur
I Tobias klassrum arbetar de efter modellen att först fundera själv, sedan i par och till sist tillsammans. 

–  Mina matematiklektioner har en tydlig struktur som innehåller flera stopp. Eleverna jobbar först på egen hand eller i lärpar, därefter gör vi ett stopp för frågor eller genomgång. Sedan får eleverna jobba på egen hand och därefter gör vi ett nytt stopp, säger Tobias.

Eleverna uppskattar variationen
Nya Prima matematik innehåller bland annat de populära Mattelabben med övningar för kommunikation och där eleverna får utveckla sina matematiska förmågor.

– Eleverna uppskattar matteboken. De gillar variationen av att skriva, rita och klura. Jag upplever även att eleverna tycker att boken presenterar och förklarar uppgifterna på ett lättförståeligt sätt. Filmerna är populära! Kul att bokens författare får ”komma in” i vårt klassrum och förklara, säger Tobias.

Nya Minilektioner kompletterar genomgångar
En av nyheterna i nya Prima är Minilektioner, färdiga digitala genomgångar som tar mellan 5-15 minuter att genomföra. Här varvas färdighetsträning, talmönster och fascinerande fakta. 

– Jag och eleverna gillar Minilektionerna som är roliga att arbeta med. De kompletterar mina genomgångar och bjuder på varierad övning, säger Tobias.

Nya Prima matematik är utmanande på ett enkelt sätt med lagom många uppgifter. Att den inbjuder till att resonera, kommunicera och jobba praktiskt gör att alla kan lyckas med den här matteboken. 

Tobias Israelsson, Prolympia 

Alla kan lyckas med nya Prima
Tobias tycker att Nya Prima matematik innehåller en bra blandning för eleverna. 

– Den är utmanande på ett enkelt sätt med lagom många uppgifter. Att den inbjuder till att resonera, kommunicera och jobba praktiskt gör att alla kan lyckas med den här matteboken.

Gör planeringen tillsammans
Tobias arbetar med en matematikplanering som omfattar två veckor. Planeringen gör klassen tillsammans och tar upp vilka förmågor som ska utvecklas och vilket centralt innehåll som vi ska arbeta med. 

– När vi gör planeringen visar jag bokens sidor på White-boarden. Bokens tydliga presentation av målen underlättar att få eleverna delaktiga i planeringen. 

Begreppslista
I planeringen väljer pedagogerna ut de viktigaste begreppen för avsnittet och skapar en begreppslista. När de presenterar nya begrepp tittar alla på begreppssidorna på portalen. 

– De tydliga bilderna hjälper elever att förstå begreppen. Jag inleder varje nytt kapitel med att samtala kring samtalsbilden som inleder varje avsnitt i Prima matematik, avslutar Tobias.

08 Sep 2020