3 smarta tips om Gleerups SO 7-9

Undervisar du med Gleerups SO 7-9 det här läsåret? Här får du tre smarta tips för din undervisning från läromedelsutvecklare Ulf Wagner. Du kan också titta på en inspelad webbträff med fokus på att jobba med SO 7-9.  

Arbeta med förförståelse  – få med dig eleverna 

Väck elevernas intresse och få ett grepp om vad de redan kan med hjälp av den inledande delen till varje avsnitt som kallas Förförståelse i Gleerups SO 7-9. Här finns bildspel, viktiga ord och begrepp, övergripande frågor och en kort introduktionstext till avsnittet.  

I lärardelen finns förslag på inledningsfrågor, tankar och kommentarer kring att jobba med innehållet och språket. 
 

Använd språkstöd och olika sätt att ta till sig kunskap


Innehållet i Gleerups SO-läromedel finns som grundtext och lättläst, en förkortad och förenklad variant.  Animeringar, bildspel och filmer ger en fördjupad förståelse av komplexa samband och processer.  Guider och filmer på modersmål stöttar dina elever med annat modersmål än svenska.

Viktiga ämnesord och begrepp är fetmarkerade i den löpande texten. Orden förklaras i det sammanhang som de förekommer så att eleven också kan få hjälp av bilder och animeringar som hör ihop med ordet.  Andra svåra ord kan eleverna få en förenklad förklaring till om de klickar på dem. 
 

Använd de många tipsen i lärardelen

Missa inte allt fint lärarmaterial som finns till Gleerups SO-ämnen!  Här hittar du utförliga kommentarer till Fördjupning och metoduppgifterna. Med kommentarerna som underlag kan du föra ett väl underbyggt resonemang med eleverna, men också bedöma deras insatser. Till Repetitions- och reflektionsuppgifterna finns förslag på svar, som du kan dela med eleverna om du vill, så att de kan skatta sina egna svar.

Lektions- och planeringstipsen innehåller diskussioner om hur man kan ta sig an olika arbetsområden. Ofta finns det förslag på uppgifter som kan vara en väg in i det avsnittet behandlar.

I Bedömningsstödet finns uppgifter som kan användas för just bedömning, och de har därför beskrivningar av vilka kunskapskrav som övningen berör. De har två delar, en lärardel och en elevdel. Elevdelen kan enkelt delas ut.
 

Titta på en webbträff!

Titta på en inspelad webbträff med fokus på Gleerups SO 7-9 där läromedelsutvecklare Ulf Wagner svarar på deltagarnas frågor och ger inspiration hur du kan jobba med Gleerups SO i ditt klassrum.  

Nyfiken på Gleerups SO?

Jobbar du inte redan med Gleerups SO men är nyfiken på läromedlen? Läs mer och passa på att prova Gleerups SO7-9 gratis i 30 dagar och upptäck alla möjligheter och smarta funktioner.

Gleerups historia 
Gleerups geografi
Gleerups religion 
Gleerups samhällskunskap 

23 Sep 2021