Gleerups distansguide – så blir du redo för att undervisa på distans

Hur gör man för att tillhandahålla god undervisning i ett läge där hela eller delar av klasser behöver ta del av undervisningen hemifrån? Med digitala läromedel har du möjlighet till en flexibel undervisning oavsett om du och dina elever befinner er i klassrummet, på distans eller båda delarna. Vi har sammanställt en guide för vara redo att snabbt ställa om till distansundervisning, antingen helt eller delvis. 

Genom att arbeta nära lärare och elever under våren har vi sett många goda exempel där lärare med stort engagemang varit beredda att på kort tid ställa om till ett digitalt arbetssätt. 

Digitala läromedel och distansundervisning
Med god planering och ett strukturerat pedagogiskt innehåll finns det mycket goda förutsättningar att lyckas med sin undervisning på distans. Det digitala läromedlet är en fantastisk tillgång både i vanliga klassrumssituationer och på distans.

Följ vår guide för att komma igång:

Säg hej till Gleerups portal

Det tar alltid en stund att lära känna ett nytt material, men med några enkla steg är du snabbt igång:

Se filmen Så fungerar Gleerups digitala läromedel. På endast tre minuter skaffar du dig en snabb överblick!

Tilldela dig själv och eleverna de läromedel ni vill använda. Hjälp och stöd hittar du här.

Missa inget viktigt innehåll! Skaffa dig kunskap om hur det läromedel du tänkt använda fungerar, vad det innehåller och vilka pedagogiska möjligheter det innehåller genom att läsa inledningen till både elevdel och lärarhandledning. Titta också på filmen Guide till läromedlet där du får en genomgång av läromedlet och tips på hur du kan arbeta.

Gleerups supportcenter finns massor av hjälp!

Förbered er ordentligt i förväg

Säkerställ att hela kollegiet har skaffat inloggning och lärt känna grunderna i Gleerups portal. Ta hjälp av allt stöd från Gleerups supportcenterwebbinarier och av varandra! 

Glöm inte eleverna! Om Gleerups digital läromedel är nya för dem är det en god idé att tipsa dem om att vi har en särskild sida med hjälp för elever. Och om ni hinner innan det är dags för eventuell fjärrundervisning: Ta en gemensam tur och lär känna Gleerups portal tillsammans.

Strukturerad pedagogik extra viktigt 

Att läraren är den viktigaste förutsättningen för elevens lärande är odiskutabelt. Därför är det extra viktigt att det finns pedagogiskt stöd och strukturer när eleverna eventuellt behöver jobba på egen hand eller med stöd av sina föräldrar. Det är självklart också viktigt att du kan få en överblick av elevernas arbete. Här är ett urval viktiga verktyg för er i en sådan situation:

Läsguiden
Att läsa och lära faktatext på egen hand kräver förstås aktiva lässtrategier. I dina digitala läromedel hittar du Gleerups läsguide 4-6 och Gleerups läsguide 7-9. De ger eleverna strategier att använda före, under och efter läsningen. Du kan också hjälpa eleverna genom att be dem använda markeraverktyget för att slå upp och förklara svåra ord och begrepp, ställa egna frågor eller sammanfatta stycket med egna ord. 

Planeringsverktyg
Med hjälp av Gleerups planeringsverktyg kan du enkelt skapa ett anpassat arbetsflöde med material från ett eller flera olika läromedel och med inslag från andra lärresurser och länkar. Det finns också ett stort antal färdiga planeringsförslag, som du enkelt själv kan redigera så att det passar dig och dina elever på bästa sätt. Tänk på att när man undervisar på distans är tydlighet extra viktigt för att eleverna ska kunna följa instruktionerna.
 
Självrättande frågor
I läromedlen finns ett stort antal interaktiva, självrättande frågor av olika slag. Eleverna uppmuntras i sin färdighetsträning och inlärning genom att få direkt feedback på om de klarat uppgifterna. Som lärare kan du enkelt följa elevernas arbete och resultat och översiktligt följa upp hur du kan fortsätta stödja dem i Aktivitet & resultat på startsidan i Gleerups portal.

Lägg till eget material
Om du vill lägga till eget innehåll i läromedlet, eller vill ge gemensamma instruktioner till klassen finns en användbar tilläggsfunktion i läromedlet. Här kan du även enkelt göra individanpassningar - det behövs ju även på distans! Så här lägger du till och delar eget material.

Rigga klassrummet on-line

Hur skolor valt att organisera sig digitalt varierar mycket. En del lägger sin undervisning på olika lärplattformar, andra har sina planeringar i Googles, Microsoft eller Apples verktyg. Gleerups digitala läromedel fungerar utmärkt i samspel med dem alla. Det ger mycket goda förutsättningar för en sammanhängande digital lärmiljö för eleverna.

Idag kan du enkelt länka ihop Gleerups digitala läromedel både med Google Classroom och MS Teams genom en enkel funktion inne i läromedlet. Hur det går till ser du här.

Extra tips på vägen 

Tänk på att det alltid är en bra idé att ta hjälp av varandra i kollegiet. Kanske har något hunnit sätta sig in i Gleerups portal och kan hjälpa andra?

Föräldrarna kanske behöver lite stöd för att kunna hjälpa sina barn hemma. Du kan skicka med Gleerups föräldraguide och kanske också be dem titta på den här introduktionsfilmen.

I händelse av att ordinarie lärare inte kan genomföra undervisningen är det viktigt att skolan har vikariekonton till Gleerups digitala läromedel:

Skapa några vikariekonton på gleerupsportal.se och ha som rutin att ge tillfälliga vikarier inloggningsuppgifter när de kommer till skolan.

Se till att vikariekontot har tillgång till alla läromedel
Koppla era vikariekonton till alla klasser på skolan, så att vikarien alltid har tillgång till de läromedel eleverna har.

03 Nov 2020