Att läsa för att lära i digital text

Hur står det till med barn och ungas läsförmåga? Hur påverkar skärmen och uppkopplingen hjärnan? Går det att läsa för att lära digital text? Dessa frågor är ständigt aktuella i debatten. Titta på en kort film som ger dig pedagogisk inspiration hur du kan tänka vidare kring frågor som rör digital läsning. 

På Gleerups möter vi dagligen både lärare och skolledare i samtal kring läromedel, digital text och förmågan att läsa för att lära. Vi vill bidra till att försöka se problemen ur olika perspektiv. 

Den här korta filmen ger dig inblick i hur man kan belysa utmaningar med digital läsning ur några olika vinklar. Du får tips på frågor att ta upp med kollegorna på din skola och hur ni kan arbeta vidare tillsammans med eleverna.

Skolans viktigaste text 
Läromedlet är skolans viktigaste text. Hur hjälper vi eleverna att navigera i den? Hur förberedda är egentligen eleverna för digital läsning?  I den korta filmen får du inspiration och tips hur du kan hjälpa eleverna att hitta lässtrategier med användbara verktyg i Gleerups digitala läromedel.  

Utbildning kring digital läsning
Filmen är ett smakprov från Gleerups längre utbildning om att läsa för att lära digital text. Utbildningen kan hållas som föreläsning eller workshop.
Läs mer om Gleerups föreläsningar och workshops >

Boka personlig rådgivning

Nyfiken på att testa digitala läromedel? Prata ihop dig med dina kollegor så erbjuder vi hela skolan att under två månader testa Gleerups digitala läromedel i alla ämnen tillsammans med era elever. Utbildning ingår!

Boka in personlig rådgivning med kundansvarig för din region

11 Mar 2021